Conflict Management Systeem in je bedrijf

Win tijd, geld en gelukkige en productieve medewerkers met een Conflict Management Systeem

De (verborgen) kost van conflicten

Conflicten kosten bedrijven veel geld, tijd, energie en middelen. En aan deze ‘zichtbare’ kost mag je gerust ook vele ‘onzichtbare’ kosten toevoegen, zoals:

 • het enorme verlies aan productiviteit
 • (langdurige) afwezigheid of ziekte van waardevolle medewerkers
 • stressgerelateerde ziektes
 • roddeltijd aan de koffieautomaat
 • ongelukkige medewerkers
 • sabotage en in sommige gevallen zelfs geweld.

Of wat dacht je van de ‘kost’ van stukgelopen (werk)relaties of zelfs echtscheidingen? En wat met de kost van managers die 30% tot 40% van hun tijd doorbrengen met het behandelen, managen of trachten op te lossen van verschillende vormen van conflicten?

En wat met de emotionele ‘kost’ die medewerkers ervaren omwille van de aanhoudende boosheid en onmacht die geschillen met zich meebrengen of omdat ze niet effectief kunnen omgaan met conflicten?

Of wat doe je als de goede naam of het imago van je bedrijf beschadigd wordt omdat het door een conflict bijvoorbeeld beschuldigd wordt van slechte of ongezonde werkomstandigheden of van discriminatie, en de rechtszaken die je als bedrijf omwille van geschillen hebt lopen?

Conflict doet niemand goed

Kortom, conflicten op de werkvloer die niet opgelost worden, brengen een hoge ‘kost’ met zich mee, op alle gebied. Onderhuidse spanningen of openlijke conflicten op de werkvloer vormen een niet te onderschatten bron van psychosociale belasting en werkstress.

Het moeten ondergaan van conflicten op de werkvloer zonder goede training, tools, uitlaatkleppen of ondersteuning doet het welzijn van leidinggevenden en medewerkers op de werkplek geen goed.

Het staat buiten kijf dat dit de oorzaak is van verschillende vormen van werkgerelateerde ongemakken die zich op verschillende niveaus kunnen uiten:

 • de werknemer voelt zich niet goed op zijn werkplek en presteert daardoor ondermaats
 • in extreme gevallen is hij langdurig afwezig
 • of gaat hij zijn grieven buiten het bedrijf uiten en spant hij een rechtszaak aan tegen het bedrijf.

Blijf je brandjes blussen of kies je voor een duurzame aanpak?

In België is elke werkgever wettelijk verplicht om een preventiebeleid in verband met psychosociale belasting van het werk te voeren. Er is ook regelgeving rond grensoverschrijdend gedrag zoals pesten en ongewenst (seksueel) gedrag.

Maar uit de praktijk blijkt dat in het preventiebeleid van bedrijven er meestal weinig of geen aandacht is voor een aanpak voor de ‘gewone’ conflicten op de werkvloer – conflicten die vaak voorkomen en in geen geval uitzonderlijk zijn.

Ook het (h)erkennen van conflicten, het behandelen of managen er van, eenvoudige richtlijnen voor conflictmanagement, het aanreiken van tools aan managers en medewerkers om beter met conflicten om te gaan, het inzetten van (interne of externe) bemiddeling bij het oplossen van conflicten… wordt in vele bedrijven en organisaties niet toegepast. Met alle negatieve gevolgen en kosten van dien.

Laat jij je managers blijvend ‘(conflict)brandjes blussen’, met veel tijdverlies en kosten tot gevolg?

Of kies je voor een duurzame aanpak?

Barking Dogs biedt advies en begeleiding bij het opzetten van een geïntegreerd Conflict Management Systeem of een Conflict Policy.

Opzetten van Conflict Management Systeem of Conflict Policy

Barking Dogs is overtuigd van een goed en geïntegreerd Conflict Management Systeem, waarin een organisatie tools aangereikt wordt om conflicten te voorkomen en te detecteren, ze op te lossen en er een cultuurverandering komt naar het actiever met conflicten om te gaan en het meer op een natuurlijke wijze te doen. Daar wil Barking Dogs actief toe bijdragen.

Barking Dogs biedt je bedrijf consultancy, advies en begeleiding bij het opzetten, uittekenen en uitrollen van een geïntegreerd Conflict Management Systeem (CMS) of een Conflict Policy.

 • Een Conflict Policy is een eerste stap. Je bedrijf denkt na over een conflictbeleid en stelt een evenwichtig geheel van maatregelen op.
 • Een Conflict Management Systeem introduceert een systematische aanpak bij preventie, management en het oplossen van conflicten op de werkvloer. Daarnaast is er ook ruimte voor behandeling van klachten en bemiddeling.

Voordelen van een Conflict Management Systeem

Het opzetten van een Conflict Management Systeem (CMS) biedt grote meerwaarde voor en aan je bedrijf:

 • Kostenbesparend: werknemers worden er beter van, minder procedures via de rechtbank…
 • Behouden of verhogen van de productiviteit
 • Verbeterde (langetermijn) werkrelaties
 • Verminderd absenteïsme
 • Toename van de loyaliteit ten opzichte van de organisatie
 • Betere klantenrelaties
 • Meer duidelijkheid voor iedereen
 • Tools voor medewerkers om effectief met conflicten om te gaan
 • Geen of minder uitvechten van conflicten via de rechtbank
 • Geeft (meer)waarde aan je bedrijf of organisatie: een CMS geeft je de kans om de waarden van je bedrijf te optimaliseren of er bij te creëren
 • Het is een nieuwe manier om zaken te doen
 • Je medewerkers zullen ambassadeurs voor je bedrijf zijn en blijven
 • Makkelijker nieuwe medewerkers aantrekken

Design

Er bestaat niet zoiets als één geïntegreerd Conflict Management Systeem of Conflict Policy dat voor alle organisaties werkt. Elk bedrijf of organisatie moet een systeem ontwikkelen aangepast aan de specifieke noden en de cultuur van het bedrijf.

Maatwerk en begeleiding zijn daarbij onontbeerlijk.

Barking Dogs adviseert en begeleidt je met kennis van zaken bij het opzetten van een geïntegreerd Conflict Management Systeem of Conflict Policy:

 • Op maat van je bedrijf of organisatie, met oog voor de noden en cultuur van je bedrijf of organisatie.
 • Advies en begeleiding doorheen het hele proces: van bij de diagnose, het ontwerp, de implementatie tot de evaluatie.
 • Voor grote en kleine bedrijven en organisaties.

Ook voor jouw bedrijf of organisatie? Jazeker!

Maak conflicten bespreekbaar in je bedrijf of organisatie. Negeer het bestaan van conflicten niet. Ga er mee aan de slag.

Bied je leidinggevenden en medewerkers tools om conflicten te managen, om de communicatie te verbeteren. Het brengt altijd op, voor je medewerkers en voor je bedrijf!

Daarnaast biedt Barking Dogs ook:

Tarieven

Barking Dogs werkt op maat van je bedrijf of organisatie. We stellen met plezier een offerte voor je op.

Contacteer Barking Dogs voor een prijsofferte. We bijten niet!

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.