Bemiddeling bij burgerlijke geschillen

Los burgerlijke geschillen op met bemiddeling

Heb je als patiënt een conflict met je arts? Als burger met de gemeente of belastingdienst? Een betwisting met je verzekeringsmaatschappij? Een burenruzie of een geschil over een schadevergoeding? Heb je een conflict met je verhuurder over de huur, of als eigenaar van een zeiljacht met een servicebedrijf? Of als school met een ouderpaar?

Wil je een oplossing voor de ruzie of conflict waarbij je betrokken bent en wil je dit niet via een (lange en dure) procedure voor de rechtbank oplossen? Kies dan voor bemiddeling als alternatieve weg om je geschillen op te lossen.

Naast bemiddeling bij geschillen op de werkvloer en bij zakelijke geschillen, biedt Barking Dogs mediation ook bemiddeling bij conflicten waarin je als burger betrokken bent.

Wat is mediation?

Onenigheden, meningsverschillen en conflicten horen bij het leven. Wat begint als een klein probleem of meningsverschil kan wel eens ontaarden in een conflict of ruzie waarbij beide partijen botsen.

Meestal kun je conflicten zelf oplossen. Omdat je de oorzaak van het conflict begrijpt, of er je eigen aandeel in ziet en je de communicatie herstelt. Maar soms lijkt een probleem zo groot dat je er zelf niet meer uit komt.

Het conflict beheerst dan je leven, je hebt slapeloze nachten, je productiviteit leidt eronder, je wordt er ziek van, het brengt schade toe aan je goede naam…

Kortom, je stelt vast dat de hond niet enkel blaft, maar dat hij ook bijt. Hij wordt zo allesomvattend dat hij het zicht op de toekomst en op de oplossing wegneemt. En dat kan anders.

Barking Dogs mediation helpt om de ‘bijtende hond’ in een conflict weg te werken

Barking Dogs mediation helpt conflictpartijen om via bemiddeling die ‘bijtende hond’ in een geschil weg te werken. Zo krijgen alle partijen:

 • weer zicht op de essentie, met name hun belangen
 • kan de communicatie weer hersteld worden
 • en kan naar een oplossing gezocht worden waarin alle partijen zich kunnen vinden
 • dat laat iedereen toe om de relatie weer te herstellen en de draad van het gewone leven weer op te nemen

Barking Dogs mediation wil ertoe bijdragen dat meer mensen via bemiddeling de oplossing van hun conflict in eigen handen nemen en zo een win-win-uitkomst voor alle partijen in hun conflict kunnen realiseren.

Via bemiddeling kun je ook een dure en lange procedure voor de rechtbank vermijden.

Kortom, met mediation win je tijd, geld én levenskwaliteit!

Specialisatiedomeinen Barking Dogs bij burgerlijke geschillen

Naast bemiddelaar bij geschillen op de werkvloer en zakelijke geschillen, is Barking Dogs ook gespecialiseerd in burgerlijke geschillen, voornamelijk in deze specialisatiedomeinen:

 • Bemiddeling in de medische sector en de zorg- en welzijnsector: bijvoorbeeld bij conflicten tussen artsen, arts-patiënt, ziekenhuis-arts…
 • Bemiddeling in de mediasector, de creatieve- en kunstensector: bijvoorbeeld conflict over auteursrecht, een geschil tussen kunstenaar en de galerij waar hij tentoonstelt…
 • Bemiddeling bij conflicten met de overheid: je hebt een conflict met de gemeente, met de belastingsdienst…
 • Bemiddeling onderwijssector: conflicten tussen schoolbestuur en leerkracht(en), leerkrachten onderling, leerlingen onderling, school en ouders…
 • Bemiddeling tussen burgers en verzekeringsmaatschappijen.
 • Nautische en maritieme bemiddelingen in de pleziervaart: als eigenaar van een zeil- of motorjacht heb je een geschil met een verhuurbedrijf van zeil- of motorjachten, of met een jachthaven, met servicebedrijven, geschillen over koopverdragen bij pleziervaartuigen… Zonder conflicten blijft ook het varen plezierig en ontspannend.

Ook voor andere burgerlijke geschillen kun je bij Barking Dogs terecht. Contacteer Barking Dogs en leg ons je vragen voor. We bekijken in overleg met jou of we je bemiddeling kunnen faciliteren.

Je (erkend) bemiddelaar

Life & business coach, erkend bemiddelaar, professional organizer, trainer en auteur Sara Van Wesenbeeck @ Barking DogsErkend en deskundig bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck neemt met kennis van zaken de begeleiding en facilitering van je bemiddelingstraject op zich.

Sara Van Wesenbeeck is door de federale overheid erkend bemiddelaar.

 

 

Erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is gespecialiseerd in:

Op het vlak van bemiddeling volgde Sara Van Wesenbeeck volgde opleidingen:

 • Mediator-bemiddelaar
 • Mediator-bemiddelaar op de werkplek, sociaal bemiddelaar in organisaties
 • Mediator-bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
 • Mediator-bemiddelaar in familiezaken
 • Teambemiddeling
 • Exit-mediation

Voordelen van het werken met een erkend bemiddelaar:

Barking Dogs werkt enkel met erkende bemiddelaars, zoals Sara Van Wesenbeeck.

Door met een erkend bemiddelaar in zee te gaan:

 • kunnen de partijen alle rechtsgeldige handelingen stellen die uit een bemiddeling zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld homologatie van de bemiddelingsovereenkomst bij de rechtbank
 • een erkend bemiddelaar kan ook ‘bemiddelingen van rechtswege’, door de rechter bevolen bemiddelingen, faciliteren
 • een erkend bemiddelaar is gebonden aan de gedragscode en de klachtenregeling van de Belgische Federale Bemiddelingscommissie
 • een erkend bemiddelaar is verplicht om zich voortdurend bij te scholen, wat Sara Van Wesenbeeck ook doet, in binnen- en buitenland.

Tarieven burgerlijke bemiddeling

Omdat elke bemiddeling anders is, levert Barking Dogs maatwerk.

 • Barking Dogs mediation werkt met een uurtarief en ook bijkomende kosten worden verrekend.
 • Het uurtarief van de Barking Dogs bemiddelaar hangt af van de aard van het geschil: gaat het om bemiddeling bij geschillen op de werkplek, een burgerlijke of zakelijke bemiddeling.
 • De bijkomende kosten in een bemiddeling omvatten onder meer: de verplaatsingskosten van de bemiddelaar, kosten van voorbereidingen, verslagen, bemiddelingsovereenkomsten, telefoons en e-mails, kosten van het huren van een vergaderlocatie, kosten van het inhuren van deskundigen en/of adviseurs en/of vertalers…
 • Een eerste, vrijblijvend en informatief telefoongesprek, zonder opstart van een dossier, is gratis.

Nuttig om weten:

 • Bij burgerlijke bemiddelingen betaalt elke partij de helft van de kosten. Het uurtarief en de bijkomende kosten worden dus 50/50 verdeeld tussen de partijen.
 • De tarieven en kosten worden bij de start van het bemiddelingstraject besproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
 • We stippen ook graag aan dat een bemiddelingstraject aanmerkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.

Snel een bemiddeling opstarten?

Contacteer Barking Dogs en erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck voor een antwoord op je vragen en tarieven.

Een eerste vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

En… we bijten niet!

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.