Beëindigen van arbeidsrelatie met exit-mediation

Ga op een nette manier uit elkaar met exit-mediation

Exit-mediation is een vorm van bemiddeling die ingezet kan worden wanneer werkgever en werknemer het doel hebben om in goed onderling overleg hun arbeidsrelatie te beëindigen.

Exit-mediation: voor alle partijen voordelen

Als er onenigheden zijn tussen werkgever en werknemer bij het ontslag van een werknemer wordt meestal een ontslagprocedure voor de rechtbank opgestart. Dat kost veel tijd en geld en de uitkomst is onvoorspelbaar, want het is immers de rechter die beslist.

Met exit-mediation biedt Barking Dogs hiervoor een waardevol alternatief. Als werkgever en werknemer in goed overleg hun arbeidsrelatie willen beëindigen en/of als beide partijen geen belang hebben bij de gang naar de rechter, kunnen zij kiezen voor exit-mediation.

Exit-mediation stelt werkgever en werknemer in staat om op een correcte manier, snel, met voldoening voor alle partijen en zonder hoog oplopende kosten de arbeidsrelatie te beëindigen.

Wat is exit-mediaton?

Wil je een arbeidsrelatie beëindigen? Dan is het slim om dit goed te regelen, dat kan met exit-mediation van Barking Dogs.

Exit-mediation:

 • Exit-mediation vindt plaats bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • het is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer
 • waarbij werkgever en werknemer samen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsrelatie
 • een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale bemiddelaar faciliteert de gesprekken tussen de partijen
 • gezamenlijk komen de partijen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing

Doel van exit-mediation

Doel van een exit-mediation:

 • niet het herstel van de arbeidsrelatie is het doel van de exit-mediation, wel het creëren van meer wederzijds begrip.
 • afspraken maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn en waar beide partijen hun handtekening onder kunnen zetten.

Zo kunnen beide partijen netjes en zonder frustraties uit elkaar.

Rol van de bemiddelaar bij exit-mediation

De rol van de bemiddelaar in een exit-mediation bestaat uit:

 • de bemiddelaar begeleidt en faciliteert de gesprekken tussen werkgever en werknemer
 • de bemiddelaar is een neutrale, onafhankelijke en derde partij
 • gaat (zoals bij elke bemiddeling) te werk met een gestructureerde aanpak
 • zorgt ervoor dat de communicatie vlot verloopt en dat er geen zaken over het hoofd gezien worden
 • begeleidt de gesprekken tussen werknemer en werkgever bij het maken van duidelijke afspraken en afspraken die door beide partijen gedragen worden
 • waakt erover dat de afspraken door alle partijen gedragen zijn

Barking Dogs werkt enkel met (door de Belgische federale overheid) erkende bemiddelaars, waaronder Sara Van Wesenbeeck (zie verder).

Wanneer kun je voor exit-mediation kiezen?

Exit-mediation kan nuttig zijn in alle gevallen waarbij de werknemer en werkgever uit elkaar besluiten te gaan: van ontslag tot opzegging met wederzijds goedvinden.

Het is raadzaam om een bemiddelaar in te schakelen:

 • Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen optie meer is
 • Bij opzegging met wederzijdse (werkgever en werknemer) goedkeuring
 • Bij opzegging door de werkgever
 • Bij opzegging door de werknemer
 • Bij opzegging door de werknemer of de werkgever tijdens de ‘opzegtermijn’ of bij ‘vroegtijdige beëindiging’ van de arbeidsrelatie (met de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 is in België de proeftijd afgeschaft, en zijn, door het invoeren van de nieuwe ontslagregeling, de opzegtermijnen ingekort. Er is wel een uitzondering voor tijdelijke arbeid en studentenarbeid.)
 • In geval van faillissement van het bedrijf: bij opzegging door de curator
 • Bij ontslag op staande voet
 • Bij ontslag om andere redenen

Voordelen van exit-mediation

De redenen waarom partijen kiezen voor exit-mediation en niet naar de rechter stappen, zijn:

 • de exit-mediation kan snel opgestart en snel afgerond worden
 • bemiddeling bij een verbreking van de arbeidsrelatie is (om bovenstaande reden) goedkoper van een juridische procedure
 • de gesprekken worden geleid door een ervaren en erkend bemiddelaar:
  • de bemiddelaar brengt de partijen rond de tafel en opent (opnieuw) en bewaakt de communicatie tussen de partijen
  • onder begeleiding van een bemiddelaar verlopen de gesprekken vaak soepeler
  • de bemiddelaar bewaakt dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen, want bemiddeling biedt de kans en tijd voor overweging en overleg
 • er worden geen beslissingen opgelegd, want je hebt de gesprekken en afspraken zelf in de hand
 • pas als over de afspraken door beide partijen ingestemd wordt, wordt de bemiddelingsovereenkomst ondertekend
 • je bespaart jezelf heel wat frustratie
 • je kunt een langdurig en belastend proces met rechtszaken, ziekmeldingen en stress vermijden

Voordelen voor de werkgever:

 • Dure en lange gerechtelijke procedures kunnen vermeden worden.
 • Goede relaties onderhouden met (ex-)werknemers brengt alleen maar op.
 • De (voormalige) medewerker kan met een goed gevoel vertrekken. Zo is de kans groot dat hij je bedrijf of organisatie positief blijft ervaren en als ambassadeur voor het bedrijf zal optreden. Je imago en goede naam van het bedrijf blijven gewaarborgd.

Voordelen voor de werknemer:

 • De medewerker krijgt de kans om over zijn verbrekingswensen te communiceren en invloed te hebben in de kwaliteit van het verbrekingspakket.
 • Ook op emotioneel vlak zijn er voordelen: de medewerker zal ervaren dat hij of zij gehoord werd en zal op die manier beter de redenen van het ontslag begrijpen. Dit alles maakt het makkelijker voor de ontslagen medewerker om verder te gaan met zijn leven.

Je (erkend) bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck

Erkend en deskundig bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck neemt met kennis van zaken de begeleiding en facilitering van je exit-mediation of bemiddeling op zich.

Sara Van Wesenbeeck is door de federale overheid erkend bemiddelaar.

Erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is gespecialiseerd in:

Sara Van Wesenbeeck volgde volgende mediation-opleidingen:

 • Mediator-bemiddelaar
 • Mediator-bemiddelaar op de werkplek, sociaal bemiddelaar in organisaties
 • Mediator-bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
 • Mediator-bemiddelaar in familiezaken
 • Teambemiddeling
 • Exit-mediation

Tarieven exit-mediation

Voor exit-mediation werkt Barking Dogs met een vast tarief voor het volledige exit-mediation-traject:

 • Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Daarvoor rekenen we 500 euro aan, all in.
 • Alleen als (exit-)mediation zinvol is, zetten we het traject verder en rekenen we bijkomend 1500 euro aan, all in.

Je betaalt dus nooit meer dan 2000 euro voor een exit-mediation.

De tarieven zijn exclusief 21% btw, exclusief verplaatsingskosten (0,50 euro/km) en exclusief huur van een (optionele) vergaderruimte.

Een eerste, vrijblijvend en informatief telefoongesprek, zonder opstart van een dossier, is gratis.

Nuttig om weten:

 • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
 • We stippen ook graag aan dat een bemiddeling en exit-bemiddeling aanmerkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.

Snel een exit-mediation opstarten?

Wil je een arbeidsrelatie op een nette manier verbreken en een exit-mediation opstarten? Maak dan een afspraak bij Barking Dogs.

Barking Dogs helpt je met plezier en met kennis van zaken verder.

Een eerste vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

En… we bijten niet.

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.