Bemiddeling bij zakelijke geschillen

Los je zakelijke en commerciële geschillen op met bemiddeling

Als bedrijfsleider leef je voor je bedrijf. Dag en nacht ben je in de weer om je zaak draaiende te houden, goede diensten of producten te leveren, nieuwe doelen en omzet te halen, te innoveren en je bedrijf te laten groeien.

Conflicten ben je daarbij liever kwijt dan rijk. Toch maken geschillen deel uit van het dagelijkse leven, ook bij het zaken doen.

Geschillen over een levering, over de uitvoering van een contract of afspraak, onenigheden in de raad van bestuur of bij het samenwerken met je echtgenoot in het bedrijf slokken je kostbare tijd en energie op.

Je kunt deze geschillen voor de rechtbank trachten op te lossen, maar een gerechtelijke procedure kan kostelijk en tijdrovend zijn en brengt ook veel onzekerheden met zich mee.

Wil je daarvan gespaard blijven, kies dan voor bemiddeling als alternatief voor het duurzaam oplossen van je zakelijke geschillen:

 • Je neemt de oplossing van je conflict in eigen handen.
 • Op een kort tijdsbestek ga je samen met de andere partij op zoek naar een door beide partijen gedragen oplossing.
 • Dat levert een win-win-situatie op voor beide partijen.
 • Zonder dat de persoonlijke relatie tussen de betrokkenen onherstelbare schade oploopt of de goede naam van je bedrijf besmeurd wordt.

Naast bemiddeling bij geschillen op de werkvloer en bij burgerlijke geschillen kun je bij Barking Dogs ook terecht voor bemiddeling bij zakelijke conflicten.

Wat is zakelijke bemiddeling of business mediation?

Onenigheden, meningsverschillen en conflicten horen bij het (zaken)leven. Wat begint als een klein probleem of meningsverschil kan wel eens ontaarden in een conflict of ruzie waarbij beide partijen botsen.

Meestal kun je conflicten zelf oplossen. Omdat je de oorzaak van het conflict begrijpt, of er je eigen aandeel in ziet en je de communicatie herstelt.

Maar soms lijkt een probleem zo groot dat je er zelf niet meer uit komt. Het conflict beheerst dan je leven, je hebt slapeloze nachten, je wordt er ziek van, het conflict zet de relaties en de goede naam van je bedrijf op het spel…

Kortom, je stelt vast dat de hond niet enkel blaft, maar dat hij ook bijt. Hij wordt zo allesomvattend dat hij het zicht op de toekomst en op de oplossing wegneemt. En dat kan anders.

Barking Dogs mediation helpt om de ‘bijtende hond’ in een conflict weg te werken

Barking Dogs mediation helpt conflictpartijen om via bemiddeling die ‘bijtende hond’ in een geschil weg te werken. Zo krijgen alle partijen:

 • weer zicht op de essentie, met name hun belangen
 • kan de communicatie weer hersteld worden
 • en kan naar een oplossing gezocht worden waarin alle partijen zich kunnen vinden
 • dat laat iedereen toe om de relatie weer te herstellen en de draad van het gewone leven weer op te nemen
 • zonder schade te berokkenen aan je bedrijf of aan je goede naam

Barking Dogs mediation wil ertoe bijdragen dat meer mensen via bemiddeling de oplossing van hun conflict in eigen handen nemen en zo een win-win-uitkomst voor alle partijen in hun conflict kunnen realiseren.

Via bemiddeling kun je ook een dure en lange procedure voor de rechtbank vermijden.

Kortom, met mediation win je tijd, geld én levenskwaliteit!

Specialisatiedomeinen Barking Dogs bij zakelijke geschillen

Naast bemiddelaar bij geschillen op de werkvloer en burgerlijke geschillen, is Barking Dogs ook gespecialiseerd in bemiddeling bij zakelijke geschillen, voornamelijk in deze specialisatiedomeinen:

 • Bemiddeling voor ondernemers, meer bepaald voor familiebedrijven, kleine bedrijven en eenmanszaken
 • Bemiddeling bij (samenwerkings)conflicten in familiebedrijven (onze erkende bemiddelaars zijn ook geschoold als familiaal bemiddelaar)
 • Bemiddeling bij geschillen over de familiale verdeling van een onderneming
 • Geschillen tussen vennoten, aandeelhouders en beheerders
 • Geschillen bij overname of fusie

Ook voor andere zakelijke geschillen kun je bij Barking Dogs terecht. Contacteer Barking Dogs en leg ons je vragen voor. In overleg met jou bekijken we of we je bemiddeling kunnen faciliteren.

Voordelen van zakelijke bemiddeling

Het inzetten van bemiddeling bij een zakelijk conflict levert je heel wat voordelen op:

 • Kosten beperken en tijd besparen: Bemiddeling werkt snel en efficiënt en kost minder tijd dan langdurige en kostelijke gerechtelijke procedures: de bemiddeling kan meteen van start gaan, je schakelt één bemiddelaar in en de kosten worden 50/50 gedeeld.
 • Deskundige begeleiding door neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde: Er is deskundige begeleiding door een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar. Die faciliteert het proces en waarborgt het goede en eerlijke verloop ervan. Een neutrale derde kan beter onderscheid maken tussen emotionele en inhoudelijke aspecten en de belangrijkste kwesties bespreekbaar proberen te maken.
 • Controle behouden: De partijen houden zelf controle over het conflict én de oplossing.
 • Ruimte voor eigen inbreng: Er is flexibiliteit en ruimte voor eigen inbreng.
 • Partijen hebben de oplossing van hun conflict zelf in handen: De oplossing komt van partijen zelf, wat positieve effecten heeft voor de toekomst en waardoor deze oplossing beter bij jou en je bedrijf past en betrokkenen zich beter houden aan de gemaakte afspraken.
 • Focus ligt op belangen en de toekomst: Er wordt gedacht in oplossingen, je kijkt vooruit naar de toekomst, de focus ligt op de belangen van de partijen en de toekomst in plaats van op standpunten en het verleden.
 • Relaties behouden of zorgvuldig beëindigen: Via bemiddeling worden (werkbare) relaties behouden of zorgvuldig beëindigd.
 • Vertrouwelijkheid en beslotenheid is te allen tijde gewaarborgd: De bemiddelaar is gebonden aan beroepsgeheim, en alles wat in een bemiddeling behandeld wordt, blijft in de bemiddeling. De deelnemers kunnen dus vrijuit praten. Je goede naam staat dus nooit op het spel.

Je (erkend) bemiddelaar

Erkend, deskundig en ervaren bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck neemt met kennis van zaken de begeleiding en facilitering van je bemiddelingstraject op zich.

Sara Van Wesenbeeck is door de Belgische federale overheid erkend bemiddelaar.

 

 

Erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is gespecialiseerd in:

Op het vlak van bemiddeling volgde Sara Van Wesenbeeck volgde opleidingen:

 • Mediator-bemiddelaar
 • Mediator-bemiddelaar op de werkplek, sociaal bemiddelaar in organisaties
 • Mediator-bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
 • Mediator-bemiddelaar in familiezaken
 • Teambemiddeling
 • Exit-mediation

Voordelen van het werken met een erkend bemiddelaar:

Barking Dogs werkt enkel met erkende bemiddelaars, zoals Sara Van Wesenbeeck. Door met een erkend bemiddelaar in zee te gaan:

 • kunnen de partijen alle rechtsgeldige handelingen stellen die uit een bemiddeling zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld homologatie van de bemiddelingsovereenkomst bij de rechtbank
 • een erkend bemiddelaar kan ook ‘bemiddelingen van rechtswege’, door de rechter bevolen bemiddelingen, faciliteren
 • een erkend bemiddelaar is gebonden aan de gedragscode en de klachtenregeling van de Belgische Federale Bemiddelingscommissie
 • een erkend bemiddelaar is verplicht om zich voortdurend bij te scholen, wat ook onze bemiddelaars doen.

Tarieven voor bemiddeling

Omdat elke bemiddeling anders is, levert Barking Dogs maatwerk.

 • Barking Dogs mediation werkt met een uurtarief en ook bijkomende kosten worden verrekend.
 • Het uurtarief van de Barking Dogs bemiddelaar hangt af van de aard van het geschil: gaat het om bemiddeling bij geschillen op de werkplek, een burgerlijke of zakelijke bemiddeling.
 • De bijkomende kosten in een bemiddeling omvatten onder meer: de verplaatsingskosten van de bemiddelaar, kosten van voorbereidingen, verslagen, bemiddelingsovereenkomsten, telefoons en e-mails, kosten van het huren van een vergaderlocatie, kosten van het inhuren van deskundigen en/of adviseurs en/of vertalers…
 • Een eerste, vrijblijvend en informatief telefoongesprek, zonder opstart van een dossier, is gratis.

Nuttig om weten:

 • Bij een zakelijke of commerciële bemiddeling worden de kosten gelijk verdeeld tussen de partijen.
 • De tarieven en kosten worden bij de start van het bemiddelingstraject besproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
 • We stippen ook graag nog even aan dat een bemiddelingstraject aanmerkelijk goedkoper is en sneller verloopt dan een gerechtelijke procedure.

Snel een bemiddeling opstarten?

Heb je met of in je bedrijf een conflict en ben je op zoek naar een duurzame oplossing voor het probleem? Maak dan een afspraak bij Barking Dogs.

Barking Dogs helpt je met kennis van zaken verder om je conflict tot een goed einde te brengen.

Een eerste vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

En… we bijten niet.

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.