Bemiddeling bij geschillen op de werkvloer voor werknemers met een beperking

Verstoorde arbeidsverhoudingen duurzaam herstellen

Onenigheden en conflicten maken onlosmakelijk deel uit van het samenwerken op de werkvloer. Daarbij gebeurt het dat kleine meningsverschillen uitmonden in langdurige of sluimerende conflicten.

Conflicten op de werkvloer kunnen:

 • de sfeer op de werkplek flink verzuren
 • de productiviteit van medewerkers doen afnemen
 • leiden tot langdurige afwezigheid van (waardevolle) medewerkers

Bij een vastlopend conflict op de werkvloer is het dan ook wenselijk om zo snel mogelijk een bemiddelaar in te schakelen om de communicatie en de verstoorde arbeidsverhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

Bemiddeling op de werkvloer

Wat is bemiddeling op de werkvloer? Wanneer is bemiddeling bij arbeidsgeschillen nuttig? Wat kan Barking Dogs mediation voor jou betekenen? Je verneemt er meer over op de pagina ‘Bemiddeling bij geschillen op de werkvloer’.

Bemiddeling bij arbeidsgeschillen, ook wel ‘sociale bemiddeling’ genoemd, is in een notendop:

 • Een vertrouwelijk, informeel en vrijwillig proces waarbij alle partijen (twee individuen of een team) rond de tafel gebracht worden.
 • De conflictpartijen gaan gezamenlijk op zoek naar een oplossing voor hun conflict.
 • Een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar werkt aan:
  • het op gang brengen van de communicatie tussen de conflictpartijen
  • en het verbeteren van de onderlinge interacties.
 • De bemiddelaar begeleidt de conflictpartijen in het vinden van oplossingen die door beide partijen gedragen zijn en die de harmonie op de werkplek en de toekomstige werkrelatie weer kunnen herstellen.
 • Een bemiddelaar is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Het zijn de partijen die uiteindelijk zelf het conflict oplossen.

Conflictbemiddeling op de werkvloer, ook voor werknemers met een beperking

Op de werkplek is bemiddeling een waardevol instrument om geschillen aan te pakken of op te lossen. Maar een fysieke, psychische en zintuiglijke beperking kan voor de betrokkene een drempel zijn om in een bemiddelingstraject te stappen.

Enkele redenen hiervoor zijn:

 • De beperking kan bij jezelf de indruk wekken dat je niet met dezelfde mogelijkheden en kansen als de andere conflictpartij, bijvoorbeeld je werkgever of een collega, aan de start verschijnt.
 • Je draagkracht is niet groot genoeg (bijvoorbeeld bij een psychische beperking) om een bemiddelingssessie van enkele uren aan te kunnen.
 • Je denkt dat je je niet goed of duidelijk genoeg gaat kunnen uitdrukken en dat de andere partij daardoor zijn gelijk gaat halen.
 • Je beperking kan bij de andere partij de indruk wekken dat met jou toch niet te praten valt.

Barking Dogs biedt een aanpak op maat zodat bemiddeling ook toegankelijk gemaakt wordt voor werknemers met een beperking.

Zo kan de (arbeids)relatie weer hersteld worden en kunnen de partijen de draad van het gewone leven weer opnemen.

Aanpak

Voor bemiddelingen bij geschillen op de werkplek met werknemers met een beperking biedt de Barking Dogs bemiddelaar dezelfde werkwijze, aangevuld met andere accenten:

 • Barking Dogs werkt ook hier op maat.
 • Voor deze trajecten krijg je begeleiding van een erkend bemiddelaar, die ervaring heeft met mediation-trajecten waarin personen met een beperking betrokken zijn.
 • De drempels en obstakels die kunnen spelen bij de bemiddeling worden in een intakegesprek in kaart gebracht.
 • In de bemiddeling is er bijzondere aandacht voor de noden en onzekerheden van de partijen: niet alleen de persoon met een beperking heeft specifieke noden om in een bemiddelingstraject goed te kunnen functioneren, ook de andere partij heeft noden en onzekerheden.
 • Er wordt stilgestaan bij het vergroten van het wederzijds begrip voor (de context van) beide partijen.
 • De betrokkene zelf krijgt bij de start van de bemiddeling de kans om uit te leggen wat hem of haar kan belemmeren en wat hij nodig heeft om het bemiddelingstraject wel goed te laten verlopen. Samen met de andere partij worden hierover goede afspraken gemaakt.

Sara Van Wesenbeeck, je (erkend) bemiddelaar met ervaring

Erkend en deskundig bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck neemt met kennis van zaken de begeleiding en facilitering van je bemiddelingstraject op zich.

Sara Van Wesenbeeck is door de federale overheid erkend bemiddelaar.

 

 

Erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is gespecialiseerd in:

 • bemiddeling bij alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat
 • bemiddeling bij geschillen op de werkvloer voor personen met een (psychische, fysieke en zintuiglijke) beperking
 • exit-mediation
 • bemiddeling bij geschillen tussen (familie)bedrijven, tussen vennoten…
 • bemiddeling bij burgerlijke geschillen

Op het vlak van bemiddeling volgde Sara Van Wesenbeeck volgde opleidingen:

 • Mediator-bemiddelaar
 • Mediator-bemiddelaar op de werkplek, sociaal bemiddelaar in organisaties
 • Mediator-bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
 • Mediator-bemiddelaar in familiezaken
 • Teambemiddeling
 • Exit-mediation

Ervaring met werken met personen met een beperking

Erkend bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck is adviseur en bemiddelaar bij het project ‘Sociale bemiddeling voor personen met een (psychische, fysieke en zintuiglijke beperking’ van het Europees Sociaal Fonds, Job-Link, Synkroon en UCLL.

Ook als personal coach en professional organizer coacht en begeleidt Sara geregeld personen met een beperking.

Tarieven

Omdat elke bemiddeling anders is, levert Barking Dogs maatwerk.

Ook voor een bemiddeling bij geschillen op de werkplek waarbij personen met een beperking betrokken zijn, gelden dezelfde tarieven en voorwaarden:

 • Barking Dogs mediation werkt met een uurtarief en ook bijkomende kosten worden verrekend.
 • Het uurtarief van de Barking Dogs bemiddelaar hangt af van de aard van het geschil: gaat het om bemiddeling bij geschillen op de werkplek, een burgerlijke of zakelijke bemiddeling.
 • De bijkomende kosten in een bemiddeling omvatten onder meer: de verplaatsingskosten van de bemiddelaar, kosten van voorbereidingen, verslagen, bemiddelingsovereenkomsten, telefoons en e-mails, kosten van het huren van een vergaderlocatie, kosten van het inhuren van deskundigen en/of adviseurs en/of vertalers…
 • Een eerste, vrijblijvend en informatief telefoongesprek, zonder opstart van een dossier, is gratis.

Nuttig om weten:

 • Bij een bemiddeling op de werkplek is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten volledig voor eigen rekening neemt (de werkgever kan dit als kost inbrengen). Er kunnen bij de start van het bemiddelingstraject over de kostenverdeling ook andere afspraken gemaakt en vastgelegd worden.
 • De tarieven en kosten worden bij de start van het bemiddelingstraject besproken en vastgelegd in het bemiddelingsprotocol. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Het ereloon van de bemiddelaar en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
 • We stippen ook graag aan dat een bemiddelingstraject aanmerkelijk goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.

Contact

Heb je in je bedrijf werknemers met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking? Of ben je zelf in deze situatie en wil je een beroep doen op een bemiddelaar om een duurzame oplossing te vinden bij een arbeidsgeschil?

Contacteer Barking Dogs en bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck. We helpen je met plezier, met kennis van zaken en op maat verder om het conflict tot een goed einde te brengen.

Een eerste vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek is gratis. En… we bijten niet.

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.