Conflictcoaching & coaching bij bemiddeling

Barking Dogs conflictcoaching

Barking Dogs verzorgt naast bemiddelingen bij geschillen op de werkvloer, bemiddeling bij zakelijke en burgerlijke geschillen ook ‘conflictcoaching’.

Barking Dogs biedt conflictcoaching aan bij:

 • Coaching van één van de partijen in een conflict (voornamelijk op de werkplek)
 • Coaching en begeleiding van één van de partijen bij een mediation(traject)

Wat is conflictcoaching?

Conflictcoaching is het vertrouwelijk 1-op-1 begeleiden door een ervaren coach van één van de partijen in een conflict.

Conflictcoaching is een vorm van coaching die specifiek gericht is:

 • op het voorkomen en oplossen van conflicten
 • op het geven van ondersteuning
 • op het ontwikkelen van vaardigheden om conflicten beter te kunnen managen of voorkomen

De conflictcoach:

 • Helpt je om je doelen scherp te krijgen
 • Samen met de coach werk je naar je (conflictmanagement)doelen toe
 • Een conflictcoach heeft geen formele rol zoals bij een bemiddeling
 • De conflictcoach richt zich niet op de inhoud, maar wel op het proces
 • De conflictcoach van Barking Dogs werkt belangengericht

Belangrijk bij conflictcoaching: De conflictcoach is eenzijdig partijdig. Om die reden kan de conflictcoach niet als bemiddelaar optreden bij het oplossen van het geschil (want een bemiddelaar is meerzijdig partijdig).

Het doel van conflictcoaching

Het doel van conflictcoaching is:

 • Het oplossen van geschillen (verleden, heden)
 • Het optimaliseren van de manier waarop je geschillen oplost
 • Onnodige geschillen voorkomen
 • De effectiviteit in het omgaan met en het managen van conflicten vergroten
 • Het ontwikkelen van je algemene vaardigheden om conflicten die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen, te voorkomen en te managen
 • Het vergroten van je zelfvertrouwen
 • Jezelf voorbereiden voor een conflictgesprek of bemiddeling(straject)

Voordelen van conflictcoaching

Een conflictcoach kan een waardevolle en kostenbesparende rol vervullen.

De rol van de conflictcoach is voornamelijk gericht op coaching en ondersteuning en verschilt daarmee van die van een vakbond of advocaat die de partijen bijstaan. Hun aanpak is meer gericht op strategie en resultaat.

Nog andere voordelen van conflictcoaching op een rij:

 • Gericht op het herstellen van de communicatie
 • Gericht op behoud van de relatie
 • Geeft nieuwe inzichten
 • Vergroot je zelfvertrouwen
 • Is kostenbesparend
 • Voorkomt dure gerechtelijke procedures

Soorten conflictcoaching van Barking Dogs

Barking Dogs biedt 1-op-1 conflictcoaching aan in deze gevallen:

 • Op de werkplek: Het coachen van managers, teamleiders en andere professionals bij het managen van een conflict en het ontwikkelen van vaardigheden om conflicten te managen en te voorkomen.
 • In een bemiddelingstraject: Het coachen van één van de partijen tijdens een bemiddelingstraject. Een bemiddeling is voor velen onbekend terrein. Coaching tijdens het bemiddelingstraject laat je toe om met vertrouwen in een bemiddelingstraject te stappen, je eigen belangen beter te kunnen verwoorden, de noden van de andere partij beter te begrijpen en het kunnen ontdekken van alternatieven voor het oplossen van je conflict.

Je ervaren (conflict)coach

Life & business coach, bemiddelaar, professional organizer, trainer, spreker en auteur Sara Van Wesenbeeck - Conflictcoaching @ Barking DogsDe conflictcoaching bij Barking Dogs mediation wordt verzorgd door erkend bemiddelaar en ervaren life & businesscoach Sara Van Wesenbeeck.

Door haar ervaring als personal coach en bemiddelaar is Sara Van Wesenbeeck dé geschikte partner om je zowel bij conflicten als tijdens een bemiddeling te coachen.

In een conflictcoaching neemt Sara Van Wesenbeeck de rol van coach op zich, nooit die van een bemiddelaar.

 

Werkwijze bij conflictcoaching op de werkplek

Bij conflictcoaching bij een conflict op de werkplek gaat Sara Van Wesenbeeck als volgt te werk:

 • Ze coacht en begeleidt één van de conflictpartijen bij het oplossen van een conflict.
 • De coaching is gericht op het herstellen van de communicatie tussen de partijen en op het bevorderen van de samenwerking. Het zichtbaar maken van de (gemeenschappelijke) belangen spelen daarbij een belangrijke rol.
 • Als conflictcoach laat Sara Van Wesenbeeck mensen (weer) inzicht krijgen in hun positie binnen het conflict.
 • Ze tracht de focus te verleggen van het verleden naar de toekomst, van de inhoud van het conflict naar het proces.
 • Er wordt een strategie uitgestippeld die erop gericht is om zonder inmenging van buitenaf een oplossing te kunnen vinden.
 • Verder worden ook andere aspecten bekeken: in welke mate speelt de persoonlijkheid een rol, hoe staat het met de communicatievaardigheden, is er nood aan bijkomende informatie of uitdieping over technische kennis?
 • Bij conflictcoaching is er ook ruimte voor zelfreflectie en zelfanalyse.
 • Je persoonlijke coach Sara Van Wesenbeeck ondersteunt en motiveert je doorheen het volledige coachingstraject.

Het hele proces wordt onderbouwd door een aanpak die op de belangen van partijen gericht is en vindt plaats in de grootste discretie.

Werkwijze bij conflictcoaching bij een bemiddelingstraject

Bij conflictcoaching in een bemiddelingstraject gaat Sara Van Wesenbeeck als volgt te werk:

 • 1-op-1 coaching van één van de partijen in een bemiddelingstraject.
 • Coaching en ondersteuning bij het voorbereiden op een bemiddeling: wat is bemiddeling, hoe verloopt een bemiddeling, wat kun je verwachten?
 • Coaching bij het (leren) verwoorden van je kansen en noden en belangen bij de conflictkwesties in het geschil.
 • Coaching omvat ook het erkennen en begrip leren opbrengen voor de noden en belangen van de andere partij.
 • Gidsen bij het ontdekken van alternatieven, opties en evalueren van mogelijke oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zouden kunnen zijn.
 • Voorbereiden op mogelijke reacties van de andere partij en daarop effectief te antwoorden.
 • Je persoonlijke coach Sara Van Wesenbeeck ondersteunt en motiveert je doorheen het volledige coachingtraject.

Het hele proces wordt onderbouwd door een aanpak die op de belangen van partijen gericht is en vindt plaats in de grootste discretie.

Opbouw en aanpak van een conflictcoachingstraject

Barking Dogs en conflictcoach Sara Van Wesenbeeck gaan als volgt te werk bij een conflictcoaching:

 • Intakegesprek (via Skype of telefoon) met de te coachen partij: opmaken van stand van zaken, wensen, vragen
 • Verschillende conflictcoachingsessies: meestal wekelijks, gedurende een specifieke periode
 • Duur: elke sessie duurt ongeveer anderhalf uur

Barking Dogs en conflictcoach Sara Van Wesenbeeck gaan als volgt te werk bij een coaching bij een bemiddelingstraject:

 • Opstarten: wordt bij voorkeur opgestart voor de start van de bemiddelingstraject
 • Opstarten: kan ook opgestart worden als het bemiddelingstraject al bezig is
 • Duur van het coachingstraject: hangt samen met de duur van het bemiddelingstraject dat voor het specifieke conflict gevolgd wordt

Tarieven conflictcoaching

Barking Dogs levert maatwerk. Omdat iedere situatie anders is, ontwerpt Barking Dogs voor en met jou de best passende aanpak en wordt desgewenst een concreet plan van aanpak opgesteld.

Barking Dogs werkt met een uurtarief en verplaatsingskosten.

Contacteer Barking Dogs. We bijten niet.

Neem contact op met Barking Dogs. We geven met plezier antwoord op al je vragen.

Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

En… we bijten niet.

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.