Thuisorganizing met professional organizer

Werken aan rust en evenwicht in je thuisomgeving

Coachingstraject met professional organizer Sara Van Wesenbeeck, voor rust in je huis én in je hoofd!

Barking Dogs coacht, begeleidt en adviseert je in je werkomgeving, maar ook in je thuissituatie bij het creëren van een leven met minder stress, meer grip op je tijd, context, leven en werk, meer evenwicht en meer (kwali)tijd.

Life & business coach, professional organizer, bemiddelaar, spreker en auteur Sara Van Wesenbeeck @ Barking DogsHet coachingstraject bij je thuis verloopt onder begeleiding van professional organizer en organizing coach Sara Van Wesenbeeck of één van haar teamleden (zie ook verder voor een meer uitgebreide beschrijving).

Sara Van Wesenbeeck :

Bij Barking Dogs ben je dus in goede handen, ook voor je thuiscoaching!

Doel van de thuisorganizing

Het doel van de thuisorganizing van professional organizer Sara Van Wesenbeeck is:

 • de complexiteit van je omgeving beter kunnen hanteren
 • nieuwe voor jou werkbare systemen opzetten
 • nieuwe ‘goede gewoontes’ integreren en verankeren
 • zo creëer je een leven minder stress, meer overzicht en meer tijd voor datgene wat er echt toe doet

Bovendien verhoog je je welzijn en levenskwaliteit, onder meer door:

 • Efficiënter en effectiever te leren omgaan met je tijd, spullen, papierwerk, ruimte en situaties.
 • Het integreren (en leren vasthouden!) van nieuwe ‘goede gewoontes’, vaardigheden en routines in je leven.
 • (Eindelijk) regisseur te worden van je eigen tijd, leven en werk.
 • Rust en ruimte in je hoofd en omgeving te creëren.

Waarom (organizing) coaching in je thuisomgeving?

Waarom zou je in je thuisomgeving een organizing coach of professional organizer inschakelen? Daar zijn vele goede redenen voor.

Professional organizer Sara Van Wesenbeeck:

 • leert je organiseren
 • én ze coacht je vooral bij je gewoonte- en gedragsverandering

Een echte professional organizer is dan ook een coach.

Om het organiseren in je thuissituatie duurzaam te maken, is coaching wenselijk. Enkel dan kun je gewoontes en gedrag duurzaam veranderen en je nieuwe doelen met succes bereiken.

Voordelen thuiscoaching door Sara Van Wesenbeeck:

We zetten de voordelen van een thuiscoaching door professional organizer Sara Van Wesenbeeck op een rij:

 • Sara Van Wesenbeeck komt niet (oppervlakkig) opruimen, maar ze helpt je vooral bij het duurzaam organiseren van je tijd, spullen, gezin en papierwerk.
 • Ze doet dat door het opzetten van (organizing)systemen op maat en die voor jou (en/of je gezin) werken.
 • Ze helpt en coacht je bij het maken van (weldoordachte) keuzes.
 • Tegelijkertijd coacht ze je bij het integreren én verankeren van je gewoontes. Enkel zo is de dienst van een professional organizer voor jou duurzaam en effectief.
 • Als (organizing) coach loopt Sara een eindje met je mee. Niet langer dan nodig.
 • Ze coacht, ondersteunt en motiveert je bij het bereiken van je nieuwe doelen en bij het integreren én verankeren van nieuwe ‘goede gewoontes’. Dat gaat niet van de ene op de andere dag en vraagt tijd en doorzettingsvermogen. Met een coach aan je zij vergroot je je slaagkans.
 • Tijdens het organizing- en coachingstraject wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd waar en wanneer nodig.
 • Dat alles heeft als voordeel dat jij niet meer hervalt in je oude, minder efficiënte, gewoontes.

Focus van de organizingsessies in je thuisomgeving

In je thuisomgeving ligt de focus van de coachingssessies met onze professional organizer onder meer op deze handelingen:

 • nieuwe goede gewoontes en routines instellen
 • tijd(sindeling) optimaliseren
 • planning van het gezin en de activiteiten optimaliseren en vlot laten lopen
 • organiseren en ordenen
 • spullen een vaste en logische plaats geven
 • coaching bij het maken van keuzes bij het wegdoen van spullen
 • persoonlijke administratie ordenen en structureren
 • overzicht krijgen op het gezinsbudget
 • (opnieuw) structuur brengen en comfortabeler leren functioneren bij ADD, ADHD en ASS, bij burn-out of zware ziekte, echtscheiding, na het overlijden van een dierbare, de geboorte van een kind…
 • bewaken van je persoonlijke energie
 • persoonlijke coaching zodat je niet meer hervalt in je oude, meestal minder efficiënte, gewoontes

Aan de slag met je ervaren personal coach & professional organizer

Life & business coach, professional organizer, bemiddelaar, spreker en auteur Sara Van Wesenbeeck @ Barking DogsBij Barking Dogs word je in je thuissituatie gecoacht, begeleid en geadviseerd door:

 • Sara Van Wesenbeeck, professional organizer, personal organizer, (organizing)auteur en organizing-pionier in België
 • of door een van haar ervaren en deskundige teamleden.

 

 

 

Sara Van Wesenbeeck:

 • Is expert in het vereenvoudigen en optimaliseren van je leven en werk.
 • Onder haar deskundige (bege)leiding breng je structuur aan in je leven en werk. Je creëert (opnieuw) rust, overzicht, structuur, tijd, ruimte en evenwicht.
 • Sara coacht je bij het bereiken van je doelen en bij het integreren en duurzaam verankeren van ‘goede gewoontes’ die je een betere levenskwaliteit brengen.

Sara, of één van haar teamleden, gaat samen met jou aan de slag, via een begeleidingstraject dat uit meerdere stappen bestaat.

Zo word je (eindelijk) weer regisseur van je leven en creëer je een leven met:

 • minder stress
 • meer grip op je tijd, spullen, leven en werk
 • meer evenwicht
 • meer (kwali-)tijd

Professional organizer en life coach Sara Van Wesenbeeck en haar team werken altijd:

 • op maat
 • vanuit jouw vaardigheden en draagkracht
 • zonder oordeel
 • planmatig en doelgericht
 • flexibel
 • creatief
 • enthousiasmerend en inspirerend
 • met respect voor mensen, privacy en spullen
 • zeer discreet

Voordelen thuiscoaching

Een coachings- en organizingtraject in je thuisomgeving levert je in elk geval heel wat op:

 • Je creëert een overzichtelijke omgeving
 • Je hebt weer grip op je spullen, papierwerk, tijd, budget
 • Je kun er eindelijk aan beginnen en het aanpakken
 • Je haalt sneller resultaat
 • Je realiseert je doelen
 • Je realiseert duurzame gewoonte- en gedragsverandering

Dit alles heeft een blijvende impact op je leven, je gezin en je werk: minder stress, meer overzicht, meer tijd, betere levenskwaliteit

Resultaat thuiscoaching

In je thuissituatie kan dit het resultaat zijn van een begeleidings- en coachingstraject:

 • eindelijk weer ‘bij’ zijn met alles
 • een huis waar je tot rust kunt komen
 • een huis waar je onverwacht bezoek kunt ontvangen, zonder je te moeten excuseren
 • een huis met ruimte, overzicht en orde in je spullen
 • nooit meer moeten zoeken naar spullen en documenten
 • je post en persoonlijke administratie eenvoudig en snel kunnen verwerken
 • een goed draaiende agenda voor jou en je gezin
 • een omgeving die rust uitstraalt
 • een rustige start van de dag voor jou en je gezin
 • een stressloze verhuis
 • (in)zicht op je inkomsten en uitgaven
 • in staat zijn om het organiseren en structureren van je huishouden vlotter en efficiënter uit te voeren
 • een mooie balans tussen je privéleven en je werk
 • meer energie en rust in je hoofd
 • meer tijd overhouden voor datgene wat er echt toe doet
 • eindelijk (kwali)tijd voor je gezin en voor jezelf!

En bovenal heb je nieuwe ‘goede gewoontes’ en routines en kun je na een begeleidingstraject zelf verder aan de slag.

Werkwijze bij thuiscoaching

Professional organizer en personal coach Sara Van Wesenbeeck en haar team werken via een (kort of wat langer) begeleidingstraject.

Een succesvol coachings- en begeleidingstraject bij je thuis onder (bege)leiding van professional organizer Sara Van Wesenbeeck of één van haar teamleden verloopt meestal in 5 stappen:

 • Stap 1: Analyse van de situatie via een intakegesprek, bij jou thuis
 • Stap 2: Plan van aanpak en offerte met prijs en plan van aanpak
 • Stap 3: Uitvoering van het organizing- en coachingstraject
 • Stap 4: Afronding met evaluatiegesprek
 • Stap 5: Onderhouden van de nieuwe situatie

De details over het verloop van een thuiscoachingstraject van Barking Dogs lees je hier.

Tevreden klanten aan het woord

Dit vertelden klanten van professional organizer Sara Van Wesenbeeck na het afronden van een organizingtraject bij hen thuis:

 • “Het was een verrijking om je aanpak te leren kennen. Ik heb nu elke dag weer een positief gevoel. Dat je haalbare doelen en een positieve visie voorop stelde, was voor mij interessant.”
 • “Na de coaching- en opruimsessies met jou voel mij echt veel opgeruimder in mijn hoofd, en dat is voor mij de grootste bonus!”
 • “Ik ben heel erg blij met de coachingssessies die ik bij mij thuis van jou gehad heb. Voor het eerst in 10 jaar heb ik het idee dat het onder controle is, en voor het eerst in mijn hele leven ongeveer, zonder veel getwijfel, dingen weggegooid. Zalig. En het is ook in mezelf veranderd: geen nodeloos gehamster meer. Ik ben dus een zeer tevreden klant!”

Boeken van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck

Professional organizer Sara Van Wesenbeeck schreef ook verschillende boeken over organizing of waarin het organiseren van leven, context, tijd en werk aan bod komen:

Bestel hier een gesigneerd exemplaar van de boeken van Sara Van Wesenbeeck.

 

Tarieven thuiscoaching door professional organizer

Barking Dogs levert maatwerk. Voor de coachingstrajecten werkt Barking Dogs met een uurtarief en verplaatsingskosten.

Omdat elk coachingstraject verschillend is en Barking Dogs altijd op maat werkt, stellen we met plezier een prijsofferte voor je op. We doen dat op basis van een intakegesprek waarin we je vragen en de opdracht uitvoerig bespreken.

Je vragen beantwoorden we met plezier in een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

Kostprijs intakegesprek:

Het ereloon voor het intake- en analysegesprek in je thuissituatie (duur: 1 tot 1 1/2 uur) bedraagt 65 euro (inclusief BTW, exclusief reiskosten).

Kostprijs coachingstraject bij je thuis:

Op basis van het kennismakingsgesprek stellen we een gedetailleerd plan van aanpak voor je op (zie werkwijze, stap 2: offerte). Omdat elke situatie en ieder thuiscoachingstraject verschillend is, stellen we voor jou een offerte op maat op.

Gratis kennismakingsgesprek aan de telefoon:

Wens je een thuiscoaching met Barking Dogs op te starten? In een telefonisch kennismakingsgesprek geeft professional organizer Sara Van Wesenbeeck met plezier een antwoord op al je vragen.

Dit kennismakingsgesprek is gratis.

Contacteer Barking Dogs en professional organizer Sara Van Wesenbeeck. We geven met plezier een antwoord op je vragen, en we bijten niet!

Ook professional organizer worden? Dat kan!

Ben je een geboren en gepassioneerd organizer en wil je er ook je beroep van maken? Of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? En wil je het vak leren van de meest ervaren Belgische professional organizer en organizing-expert?

Dan is de unieke, praktische, inspirerende en verrijkende beroepsopleiding ‘Ik word professional organizer’ en de opleiding ‘Ik word office organizer’ van professional organizer Sara Van Wesenbeeck en Barking Dogs beslist iets voor jou!

Kijk hier voor de data waarop de eerstvolgende driedaagse cursus plaatsvindt.

Geïnteresseerd? Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Contacteer Barking Dogs

Op zoek naar overzicht in je spullen en papierwerk? Meer tijd voor datgene wat echt belangrijk is? Minder stress? Wil je de complexiteit van je omgeving beter kunnen hanteren? En eindelijk weer rust in je hoofd?

Barking Dogs en ervaren en deskundig professional organizer Sara Van Wesenbeeck en haar team helpen je met kennis van zaken verder.

Een kennismakingsgesprek aan de telefoon is gratis.

Contacteer Barking Dogs en professional organizer Sara Van Wesenbeeck voor een afspraak.

We bijten niet!

 

Barking Dogs en professional organizer, organizing coach en expert Sara Van Wesenbeeck zijn lid van de Belgische Beroepsvereniging van Professional Organizers - www.barkingdogs.beSara Van Wesenbeeck en Barking Dogs zijn bestuurslid/lid van de Belgische Beroepsvereniging van Professional Organizers, BBPO-FBPO en hebben er zich toe verbonden te handelen naar de beroepscode van de BBPO-FBPO.

 

 

 

(© Afbeelding ‘If you can dream it…’: Shutterstock Krasimira Nevenova en ImageFlow)

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.