Personal coaching voor schooldirecteurs

Personal coaching op maat van de schoolleider

Je drukke (school)leven de baas met personal coaching

Schooldirecteurs staan onder grote druk. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en financieel en logistiek beleid van een school, voor de kwaliteitzorg. Daardoor ben je tegelijk manager, coach, pedagoog, psycholoog, administrator, loodgieter en verpleegkundige. Er is veel papierwerk en altijd te weinig tijd. De werkdruk is hoog. En daarnaast blijft er vaak weinig of geen tijd meer over voor je pedagogisch beleid en je leerkrachten.

De gevolgen zijn legio: heel wat schooldirecteurs kampen met aanhoudende stress of moeten afhaken omwille van een burn-out (dat blijkt nu ook uit een studie van de Universiteit Gent in opdracht van onderwijsminister Crevits). Het aantal ziektedagen door stress en burn-out ligt bij Vlaamse schooldirecteurs nog hoger dan bij leerkrachten.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Hoogst waarschijnlijk ben je ook gepassioneerd en gedreven en wil je het beste halen uit jezelf, uit je school en je medewerkers.

Om al deze redenen is het nuttig:

 • dat je de juiste tools hebt
 • dat je op de meest effectieve manier kunt werken
 • dat je ook aandacht hebt voor je eigen welzijn

Om je vitaliteit te kunnen bewaren (en bewaken) biedt Barking Dogs personal coaching voor schooldirecteurs. Zo kun jij als schooldirecteur:

 • je taak, noden en doelen optimaal invullen en bereiken
 • zo effectief mogelijk functioneren en communiceren
 • heb je weer grip op je tijd
 • houd je werk en privé in balans
 • heb je tijd voor datgene wat er echt toe doet

Voor wie?

De personal coaching voor onderwijsprofessionals van Barking Dogs richt zich in de eerste plaats tot schooldirecteurs.

Ook leerkrachten, teams en andere onderwijsprofessionals kunnen bij Barking Dogs terecht voor een coachingstraject. Verderop lees je meer over het aanbod en de tarieven.

De coachingsthema’s

Dit zijn mogelijke coachingsthema’s bij de een-op-een personal coaching voor schoolleiders:

 • Je persoonlijke organisatie: timemanagement, plannen, agenderen, slimmer werken, prioriteiten bepalen, te grote workload voorkomen en/of managen, uitstelgedrag, selfmanagement
 • Je skills: leiding geven, communicatie, medewerkers en teams coachen en aansturen
 • Je relaties: het optimaliseren van je communicatie
 • Je persoonlijk welzijn: het managen en hanteren van stress, ontspannen met immer een drukke agenda, balans werk-privé
 • Conflictmanagement: omgaan met conflicten, conflicten managen
 • Je vitaliteit: het vergroten van je veerkracht, energie, passie en werkplezier

Je ervaren personal coach Sara Van Wesenbeeck

Sara Van Wesenbeeck is je deskundige, ervaren en inspirerende coach bij de coachingstrajecten van Barking Dogs.

Sara is personal coach, (door de federale overheid) erkend mediator/bemiddelaar, organizing expert, expert in life- en budgetmanagement, mentor van ondernemers, spreker en trainer en auteur van verschillende boeken (waaronder ‘Rust in je huis en je hoofd’, ‘Hack je budget’ en ‘Het handboek voor de spitsuurvrouw’).

Binnen een schoolcontext kan personal coach Sara Van Wesenbeeck je coachen, adviseren en begeleiden bij deze (en andere) thema’s:

 • Hanteren van werkdruk
 • Timemanagement, planning
 • Selfmanagement
 • (Coachend en authentiek) leiding geven
 • Communicatie
 • Conflicthantering en conflictcoaching, management
 • Oplossingsgericht werken
 • Stress en burn-out (voorkomen en herintegratie op het werk na lange afwezigheid)hanteren van werkdruk
 • (Dreigend) verzuim
 • (Her)vinden van bevlogenheid
 • Office organizing (je werkplek en workflow onder controle)
 • Hanteren van de complexiteit van je omgeving
 • Persoonlijke groei
 • Evenwicht en integratie van werk en privéleven (work-lifebalans)

Tarieven & werkwijze personal coachingstraject voor schooldirecteurs

Barking Dogs en personal coach Sara Van Wesenbeeck bieden voor schooldirecteurs een uniek coachingstraject aan.

Ons voorstel voor het coachingstraject voor schooldirecteurs omvat:

 • Aantal: 10 coachingssessies
 • Frequentie: elke maand 1 coachingsessie, verspreid over 10 maanden (kan van augustus tot mei lopen, maar opstarten in de loop van het schooljaar is ook mogelijk)
 • Duur van de coachingssessies: 2 uur/sessie

Dit coachingstraject biedt het voordeel dat je een schooljaar lang intensief gecoacht wordt volgens je prioriteiten en doelstellingen. Een aangepast coachingstraject op jouw maat en extra coachingsuren zijn uiteraard ook mogelijk.

Opbouw coachingstraject:

 • Oriëntatiegesprek: kennismaking, uitdiepen coach-vraag en coach-doelen, bepalen prioriteiten, vastleggen eerste acties (2 uur)
 • Het coachingstraject: 9 coachingssessies (elke maand 1 coachingssessie van 2 uur)

Tarieven:

Kostprijs voor het coachingstraject voor schooldirecteurs (10 sessies van 2 uur/sessie, oriëntatiegesprek inbegrepen): 1950 euro

Niet inbegrepen:

 • 21% btw
 • verplaatsingskosten personal coach
 • (optioneel) huur vergaderruimte
 • Extra coachingsuren

Vraag hier meer informatie over het coachingstraject op maat van de schooldirecteur aan. Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

Tarieven & werkwijze personal coachingstraject voor onderwijsprofessionals

Vind je als schooldirectie dat je (enkele van je) leerkrachten nood hebben aan personal coaching, of voel je als leerkracht zelf de nood om

 • de werkdruk beter te kunnen hanteren,
 • stress te leren hanteren,
 • je selfmanagement op punt te stellen,
 • burn-out te voorkomen,
 • succesvolle herintegratie na burn-out te realiseren…?

Contacteer Barking Dogs en realiseer:

 • realiseer al je doelen
 • duurzame gedragsverandering
 • hervind je passie
 • verbeter je levenskwaliteit

Tarieven coaching leerkrachten:

Barking Dogs levert maatwerk op basis van jouw wensen en doelstellingen.

Omdat geen enkel coachingstraject hetzelfde is, werkt Barking Dogs met een uurtarief en verplaatsingskosten.

We gaan als volgt te werk:

 • In een kennismakings- en oriëntatiegesprek maken we eerst een stand van zaken op en bepalen we de prioriteiten voor het coachingstraject. Als je schooldirectie de opdrachtgever is, volgt ook een ‘drieweggesprek’ met directie, coachee en coach.
 • Barking Dogs stelt dan een plan van aanpak op, met een daarbij horende prijsofferte. Zo weet jij of je schooldirectie precies wat je kunt verwachten en waar je aan toe bent.
 • Daarna gaat het coachingstraject van start.
Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

Contacteer Barking Dogs voor een afspraak met je personal coach Sara Van Wesenbeeck. We bijten niet.

Ander interessant aanbod van Barking Dogs

Barking Dogs heeft voor schooldirecties en onderwijsprofessionals ook dit bijkomend aanbod:

 • Onderwijsbemiddeling: bemiddeling door een erkend bemiddelaar bij conflicten tussen leerkrachten, leerkrachten en directie, ouders en directie, leerlingen…
 • Conflictcoaching: 1-op-1 coaching van één van de partijen in een conflict of bemiddeling
 • Businesscoaching on board: coaching aan boord van een uniek motorjacht op de Friese wateren, teamcoaching, vergaderruimte
 • Workshops & trainingen: nodig Sara Van Wesenbeeck uit voor het geven van een workshop of training in je school, voor leerkrachten en directies, voor ouders en leerlingen

Contacteer Barking Dogs. We bijten niet!

Laat je coachen door Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck. Heb je nog vragen? Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

Contacteer Barking Dogs voor meer tekst en uitleg of voor een afspraak met je personal coach.

We bijten niet.

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.