Personal coaching op de werkplek

Realiseer succes, groei, grip op je agenda, rust in je hoofd en meer werkplezier

 

“In het hectische bestaan van een fulltime job met verantwoordelijkheid en een jong gezin, zag ik een tijdje geleden door het bos de bomen niet meer. Ik kreeg de kans van mijn bedrijf om door Sara Van Wesenbeeck van Barking Dogs ‘on the job’ gecoacht te worden. Tijdens die coaching van een 5-tal maanden, veranderde mijn perceptie op een heel aantal zaken in mijn leven: waar ik voordien overtuigd was dat ik volledig vast zat met de keuzes die ik in het verleden had gemaakt, raakte ik er met Sara’s hulp van overtuigd dat de wereld open ligt en dat ik zelf de keuzes mag maken die ik wil. Zo pakte ik al snel een aantal zaken concreet aan, waardoor mijn levenskwaliteit op korte termijn sterk verbeterde. Ik leerde van Sara ook een aantal mentale “tools” aan waardoor ik de kracht en het vertrouwen in mezelf terugvond.”

I.S. – Grimbergen

Coaching op de werkplek, voor iedereen die wil groeien en optimaal functioneren, én burn-out voorkomen

Wil je je volle potentieel bereiken? In je werkomgeving groei en verandering realiseren? Wil je optimaal en effectief functioneren, leidinggeven of communiceren? Een werkbare evenwicht vinden tussen werk en privéleven?

Wil je zelf, je team of je medewerkers beter leren omgaan met stress? Een burn-out een stap voor zijn of niet meer hervallen? Uitstelgedrag kunnen tackelen? Of prioriteiten kunnen bepalen, al je deadlines kunnen halen, makkelijker kunnen afbakenen, neen leren zeggen of kunnen delegeren?

Of heb je behoefte aan coaching, een klankbord of sparringpartner om te evalueren, uit je comfortzone te treden of nieuwe doelen te stellen?

En houd je eraan om dit alles duurzaam aan te pakken?

Dan ben je in goede handen bij Barking Dogs!

✔️ Wij coachen, begeleiden, ondersteunen en adviseren je met kennis van zaken op weg naar duurzame groei en verandering.

✔️ Op jouw maat, en die van je medewerkers, je team en je bedrijf.

Voor wie?

In het bedrijfsleven gaat Barking Dogs aan de slag met:

 • executives
 • (plant)managers
 • high potentials
 • (management)teams
 • medewerkers
 • spitsuurvrouwen
 • spitsuurprofessionals
 • iedereen die burn-out voor wil zijn
 • of die vlot wil herintegreren op de werkplek na langdurige afwezigheid
 • iedereen die zijn werk en privéleven beter op elkaar wil afstemmen

Je ervaren personal coach Sara Van Wesenbeeck

Life & business coach, mediator, professional organizer, spreker/trainer en auteur Sara Van Wesenbeeck. Wie met Barking Dogs in zee gaat, wordt gecoacht door Sara Van Wesenbeeck, ervaren en deskundige personal coach, bemiddelaar, expert in life- en budgetmanagement, organizing expert, spreker en auteur. Of door iemand van haar team.

Als personal coach, erkend bemiddelaar bij arbeidsgeschillen, organizing expert, auteur van managementboeken (zoals ‘Het handboek voor de spitsuurvrouw’) en mentor kent Sara als geen ander de noden op de werkvloer en het reilen en zeilen in (grote en kleine) bedrijven in België, Nederland en Duitsland.

Sara Van Wesenbeeck is onderlegd in vele domeinen. Ze coacht je met kennis van zaken bij het duurzaam bereiken van je vooraf gestelde doelen.

Sara is gekend voor haar inspirerende, actiegerichte, creatieve en pragmatische aanpak. Mensen in beweging zetten, en daarbij werken vanuit hun eigen uniciteit en kracht draagt ze hoog in het vaandel.

Barking Dogs werkt altijd:

 • op maat
 • doelgericht
 • flexibel
 • zonder oordeel
 • met respect voor mensen en privacy
 • enthousiasmerend en inspirerend

Coachingthema’s op de werkvloer

Barking Dogs, Sara Van Wesenbeeck en haar team bieden coaching en begeleiding bij onderstaande thema’s en topics. Uiteraard zijn andere coachingsthema’s ook mogelijk.

Je doelen voor het coachingsprogramma worden in een intakegesprek (zie verder) besproken en vooraf vastgelegd.

Onze expertise:

 • Duurzaam bereiken van je doelen en je volle potentieel
 • Voorkomen van overbelasting: meer in balans zijn, voorkomen van burn-out, functioneren met minder belemmeringen en minder (werk)stress, meer succes bereiken met minder inspanningen
 • Beter hanteren van(werk)stress
 • Herval bij burn-out vermijden
 • Herintegratie en terug aan het werk na langdurige afwezigheid
 • Effectiever met je beschikbare tijd om te gaan
 • Vergroten en versterken van je (persoonlijke) efficiëntie en effectiviteit en je bijdrage in het team binnen je bedrijf of organisatie
 • Optimaal en effectief functioneren, leidinggeven en communiceren
 • (Authentiek) leiderschap
 • Leiderschap voor spitsuurvrouwen
 • Verbeteren van je resultaten
 • Managen van groei en verandering
 • Managen van veranderingen in je bedrijf of professioneel leven
 • Doorgroeien in een bedrijf of organisatie
 • Begeleiding van (de moeilijke periode van) ontslag (exit mediation)
 • Bepalen van prioriteiten, om makkelijker af te bakenen, neen te leren zeggen of te delegeren
 • Omgaan met perfectionisme en uitstelgedrag
 • Managen, structureren en op punt stellen van: je tijd en planning, werkruimte, taken, administratie, digitale informatie, werkprocessen, mailbox, evenementen, projecten…
 • Assertiviteit
 • Wewaken van je persoonlijke energie
 • Managen en voorkomen van conflicten
 • Creëren van een context die je als gegoten zit en die (innerlijke) rust brengt
 • Het vinden van werkbaar en gezond evenwicht tussen je werk en privéleven
 • Het creëren van een betere levenskwaliteit
 • En alle andere thema’s op maat waarin de coachee een veranderproces doormaakt, leert en een stap zet in de eigen persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling

Als ervaren media-, communicatie-, marketing- en PR-expert kan Sara Van Wesenbeeck je ook begeleiden bij:

 • Effectief communiceren
 • Spreken voor publiek
 • Mediatraining (in groep of via 1-op-1 coaching)

Werkwijze

Om tot een succesvol veranderings- en coachings- en begeleidingstraject te komen, werkt Barking Dogs in 5 stappen: 

 • Stap 1: Kennismakingsgesprek
 • Stap 2: Opstellen van een plan van aanpak en een prijsofferte
 • Stap 3: Oriëntatiegesprek met de HR manager en met de (toekomstige) coachee
 • Stap 4: Start van het coachingtraject
 • Stap 5: Afrondende bespreking en advies

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Het kiezen van een coach die bij jou en/of bij je organisatie en/of je bedrijf past is erg belangrijk. Barking Dogs hecht daar veel belang aan.

Om die reden wordt een coachingstraject altijd opgestart met een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en/of de coachee. Dit gesprek verplicht je tot niets.

In dit kennismakingsgesprek:

 • wordt de aanpak toegelicht
 • Krijgt de coachee een antwoord op zijn of haar vragen
 • en krijgen de coachee en de coach de kans om elkaar beter te leren kennen.

Op basis van dit kennismakingsgesprek beslist je organisatie of bedrijf en de coachee of een coachingtraject wordt opgestart.

Stap 2: Plan van aanpak

Op basis van het kennismakingsgesprek stelt Barking Dogs een gedetailleerd plan van aanpak op maat op, inclusief een correcte en overzichtelijke prijsofferte. Zo weet je waar je aan toe bent. In dit voorstel vind je:

 • een omschrijving van de coachingsvraag
 • een gedetailleerd stappenplan
 • omschrijving, duur en ereloon van de opdracht

Dit plan van aanpak en deze prijsofferte worden op maat opgesteld.

Stap 3: Het oriëntatiegesprek

Een succesvol coachingstraject begint met een grondige analyse van de bestaande situatie. Die analyse is essentieel om de coaching effectief te laten verlopen, met de meeste voldoening en het beste resultaat. Om die reden wordt het coachingtraject opgestart met een oriëntatiegesprek. Dat volgt na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte.

Doel van het oriëntatiegesprek:

 • analyse van de coachingvraag en het parcours van de coachee
 • knelpunten benoemen en diagnose stellen
 • vastleggen van de prioriteiten en doelen van de coachee voor het coachingtraject
 • bespreking van de aanpak en het vervolgparcours

Stap 4: het coachingstraject

De coachee stapt nu in het veranderings- en ontwikkelingstraject op weg naar het bereiken en bestendigen van nieuwe doelen. Daarbij wordt hij of zij bijgestaan door een van onze ervaren en deskundige coaches.

onze personal coach faciliteert het proces met kennis van zaken en richt zich daarbij op het in beweging zetten, begeleiden en motiveren van de coachee zodat die met succes zijn doelen kan bereiken.

De inhoud van de coachingsessies is vertrouwelijk en blijft tussen coach en coachee. De coach rapporteert enkel over het verloop van de coachingsessies en de gemaakte afspraken, niet over de inhoud van de sessies.

Stap 5: Afrondende bespreking en advies

In een afsluitend evaluatiegesprek blikken de coach, de coachee en de opdrachtgever en/of de leidinggevende terug op het coachingtraject.

Samen blikken ze terug en kijken ze vooruit: ze evalueren, waar nodig doet de coach aanbevelingen en worden verdere afspraken voor de toekomst gemaakt.

Getuigenissen

Coachingstrajecten van managers en high potentials in multinationals:

 • “Waar ik voordien overtuigd was dat ik volledig vast zat met de keuzes die ik in het verleden had gemaakt, raakte ik er met personal coach Sara’s hulp van overtuigd dat de wereld open ligt en dat ik zelf de keuzes mag maken die ik wil. Zo pakte ik al snel een aantal zaken concreet aan, waardoor mijn levenskwaliteit op korte termijn sterk verbeterde. Ik leerde van Sara ook een aantal mentale ’tools’ waardoor ik de kracht en het vertrouwen in mezelf terugvond.”
 • “Bij deze wil ik jou bedanken voor de hulp en ondersteuning die ik van jou heb mogen ontvangen het afgelopen jaar. Een mooi geschenk om van dit nieuwe jaar een succesvol jaar te maken.”
 • “Dank voor het elan dat je me gaf!”
 • “I can’t thank you enough for your guidance and counsel. I am very grateful for all the positive energy you infused in me!’ – N.D. New York

Tarieven

Barking Dogs levert maatwerk. Voor de coachingstrajecten werkt Barking Dogs met een uurtarief en verplaatsingskosten.

Omdat elk coachingstraject verschillend is en Barking Dogs altijd op maat werkt, stellen we met plezier een prijsofferte voor je op. We doen dat op basis van een intakegesprek waarin we je vragen en de opdracht uitvoerig bespreken.

Je vragen beantwoorden we graag in een telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis.

Contacteer Barking Dogs voor een prijsofferte op maat, of voor een gratis kennismakingsgesprek.

We bijten niet!

Contacteer Barking Dogs

We don't bite

  Barking Dogs respecteert je privacy. Lees hier ons privacybeleid.