‘Bemiddeling & coaching’: Laat je conflict op het werk niet sluimeren

Met ‘Bemiddeling & coaching‘ biedt Barking Dogs een duurzame en snelle aanpak voor het oplossen van conflicten op de werkplek.

Benieuwd hoe we jou of je team kunnen helpen bij het oplossen van (sluimerende) conflicten? En zo de productiviteit en het welzijn in je bedrijf of organisatie kunnen bewaken?

Je leest het hier.

Conflict staat goede voornemens in de weg

Het nieuwe jaar is uit de startblokken en we hopen dat je een vliegende start genomen hebt met het waarmaken van je goede voornemens.

Wist je dat ook conflicten het realiseren van je goede voornemens in de weg kunnen staan?

Je hebt er dus alle belang bij om meningsverschillen snel aan te pakken. Anders kunnen die uitmonden in langdurige of sluimerende conflicten en dat komt je welzijn, je productiviteit en de groei en bloei van je team, je bedrijf of organisatie niet ten goede.

Bemiddeling & coaching: In 2 stappen naar duurzame oplossing voor je conflict

Om conflicten op het werk duurzaam en snel op te lossen, heeft Barking Dogs in 2021 ‘Bemiddeling & coaching’ opgezet.

‘Bemiddeling & coaching’ is een integrale aanpak voor het oplossen van arbeidsconflicten. Deze dienst is uniek in België.

We werken daarvoor in twee stappen:

  • STAP 1 – Bemiddeling stelt je in staat het conflict te beheersen: Samen met de neutrale en onpartijdige bemiddelaar ga je op zoek naar een oplossing voor het conflict. De oplossing kan erin bestaan een beroep te doen op coaching.
  • STAP 2 – Met de coaching die daarop meteen kan volgen, ga je het conflict ook behandelen: Je krijgt ondersteuning van een coach bij het daadkrachtig en toekomstgericht aanpakken van de oplossingen en vooral bij de noodzakelijke gedragsverandering die daarmee gepaard gaat.

Zeer gewaardeerde aanpak

De dienst ‘Bemiddeling & coaching’ bieden we samen met onze collega-bemiddelaar Jan Van der Veken op.

✔️ Jan en ik zijn er immers van overtuigd, en de praktijk wijst dat ook uit, dat een bemiddelingstraject dat gevolgd wordt door coaching kan bijdragen tot het sneller en duurzaam oplossen van conflicten op de werkplek.

✔️ Door onze samenwerking kunnen we de rollen ook strikt gescheiden houden, want een bemiddelaar is immers geen coach… Zijn rol is beperkt en afgebakend: hij begeleidt de partijen enkel naar een akkoord.

✔️ We vinden het essentieel dat de coach eveneens een ervaren bemiddelaar is. Als bemiddelaar ben ik zeer vertrouwd met het (bemiddelings)proces dat de partijen doorlopen hebben. Dit schept vertrouwen en brengt ook rust bij het doorlopen van het coachingstraject.

Uit onze ervaring met twee jaar ‘Bemiddeling & coaching’ blijkt dit een zeer gewaardeerde aanpak.

Hier verneem je meer over Bemiddeling & coaching’ en over onze werkwijze en tarieven.

Maak je goede voornemens waar met ‘Bemiddeling & coaching’

Kunnen we met ‘Bemiddeling & coaching’ voor jou, je bedrijf of organisatie, je medewerkers of je team iets betekenen? Heb je vragen? Of wil je een traject opstarten?

Maak je goede voornemens waar en contacteer Barking Dogs.

We bijten niet!