Eerste hulp bij pesten

Deze week vindt de Vlaamse week tegen pesten plaats. Iedereen kan (helaas) van de ene op de andere dag met pesten te maken krijgen. Op school, op de werkplek, in de jeugdbeweging, online… Het is niet onschuldig en de gevolgen kunnen heel ingrijpend zijn, voor je gezondheid, je welzijn en geluk.

Wat is pesten?

Help pesten de wereld uit - tips van life coach Sara Van Wesenbeeck - www.barkingdogs.be
Geef pesten geen kans met deze nuttige adviezen.

Grapjes maken en een beetje plagen, moet kunnen. Maar wanneer wordt de grens overschreden en kun je van pesten spreken?

 • Pesten vindt structureel en over een langere periode plaats.
 • Het is gericht op één persoon die zich niet kan verweren.
 • Pesten kan ook subtiel plaatsvinden, door bijvoorbeeld iemand systematisch te negeren of uit te sluiten.
 • Bij pesten is er altijd sprake van machtsongelijkheid: de pester plaats zich boven zijn of haar slachtoffer. Hij/zij voelt zich beter of hoger dan de persoon die gepest wordt.
 • Het resultaat is dat de persoon die gepest wordt zich onveilig en alleen gaat voelen. Het zelfvertrouwen van het slachtoffer wordt aangetast.

De gevolgen van dit alles kunnen heel ingrijpend zijn en kunnen je ziek maken.

Help pesten de wereld uit

Met deze adviezen geef je pesters en pesten geen kans:

 • Geef het goede voorbeeld. Word je zelf niet graag gepest, of keur je dit grensoverschrijdend gedrag af? Doe het dan zelf ook niet. Het goede voorbeeld geven, kost geen moeite, maar brengt wel op.
 • Wees waakzaam. Kijk uit voor signalen die in je omgeving op pestgedrag kunnen wijzen, zoals (werk- en school)prestaties die achteruit gaan, een collega die zich ziek meldt of een kind dat zich afzondert. En wees vooral ook alert voor slachtoffers die geen signalen geven. Bemerk je zaken die op pesten wijzen, ga dan het gesprek aan of zoek hulp om het aan te kaarten.
 • Behandel anderen met respect. Wederzijds respect ligt aan de basis van goede verhoudingen met anderen.  Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden:
  • toon begrip
  • roddel niet
  • wees rechtvaardig…
 • Loop niet blindelings mee met pesters. Het is niet omdat anderen pesten dat jij verplicht bent om met hen mee te doen of het zelf ook te gaan doen.
 • Moedig pesters niet aan. Sta niet te juichen of lachen als anderen gepest worden. Pesters rekenen er immers op dat omstaanders gaan meedoen (of net niet tussenbeide komen).
 • Doe je mond open tegen pesters. Uit onderzoek blijkt dat pesterijen met meer dan de helft kunnen verminderd worden als omstaanders ingrijpen. Ben je getuige van pesterijen? Kijk dan niet als een ramptoerist toe, maar confronteer de pester met zijn gedrag en vertel hem dat je dit afkeurt. Laat hem daarna links liggen.

Word je gepest? Dit kun je zelf doen

 • Onderneem meteen actie. Word je gepest? Blijf er niet mee rondlopen of leg je niet zomaar neer bij de situatie, want er is best wel iets aan te doen.
 • Praat erover met iemand die je vertrouwt. Pesters rekenen er op dat je zwijgt en zo zal het pesten nooit stoppen. Vertel het aan je partner, een vriend(in), je ouders, je leerkracht, aan je leidinggevende of aan de vertrouwenspersoon op het werk, aan de bedrijfsarts of je huisarts…
 • Denk niet dat het jouw schuld is dat je gepest wordt. Je hoeft je ook niet te schamen, want je hebt niets verkeerd gedaan. Denk niet dat je zelf niet goed genoeg bent. Het kan iedereen overkomen, op elke leeftijd en in elke situatie.
 • Vat het gepest aan jouw adres niet persoonlijk Het is zeker niet jouw schuld dat dit je overkomt.
 • Blijf rustig, ga niet terug pesten, want dat zou ook in jouw nadeel kunnen werken.
 • Je wordt gepest? Gebruik humor om je pester schaakmat te zetten. ‘Jij vindt dat ik dik ben, wel ik zal tenminste niet omwaaien als het stormt!’
 • Hou een (pest)dagboek bij. Noteer daarin wat je overkomt, de situaties en redenen waarom je gepest wordt. Zo kun je je hart luchten en verzamel je bewijzen tegen de persoon die jou pest. Heb je te maken met cyberpesten, hou dan ook alle pestberichten bij.
 • Laat je door een pester vooral niet van de wijs brengen. Twijfel niet aan jezelf of aan je kunnen. Je bent goed zoals je bent en je mag vooral zijn wie je bent!

Extra tip

Verbondenheid tegen pesten

Werk in je leefomgeving aan meer verbondenheid. Zo krijgen mensen het gevoel dat ze deel zijn van een groter geheel, dat ze er bij horen en zich gewaardeerd voelen. Dat zet aan om met meer empathie, begrip en respect naar anderen toe handelen. Pesten hoort niet in dat rijtje.

 

Over de auteur: Sara Van Wesenbeeck is life & business coach, erkend bemiddelaar, personal organizer, spreker en auteur. Ze coacht managers, executives, ondernemers, medici, individuen en gezinnen bij het realiseren van een leven met minder stress, een betere worklife-balans en meer kwali-tijd. Sara is auteur van 5 bestsellers Het handboek voor de spitsuurvrouw, Het slimme organizing boek, Het slimme budgetboek en Rust in je huis en je hoofd en Hack je budget en ze is een veelgevraagd expert in de media in binnen- en buitenland. Sara Van Wesenbeeck en Barking Dogs zetten je in de juiste versnelling voor effectief, gelukkig, gezond en succesvol leven en werken.
Contacteer Barking Dogs en Sara Van Wesenbeeck. We bijten niet! www.barkingdogs.be.
(c) Afbeelding: Unsplash Nick Fewings