Juli/augustus 2015 – Management Support Magazine (NL)

Aan de slag met je échte to do-lijst!

 

Management support juli 2015 4Is hollen door het leven de enige sport die je beoefent? Lijkt je leven één langgerekt spitsuur? Dan is het hoog tijd om de regie van je leven weer in handen te nemen.

 

Doe het aan de hand van ‘je échte to do-lijst’, opgesteld door life & business coach, professional organizer, spreker en auteur Sara Van Wesenbeeck en nu ook te vinden in het juli- en augustusnummer van het Nederlandse Management Support Magazine.

 

Ga aan de slag met ‘je échte to do-lijst’ die coach Sara Van Wesenbeeck voor jou opstelde, nu in Management Support Magazine…