Verloop thuiscoachingstraject

Hoe verloopt een coachingstraject bij mij thuis?

 

Een succesvol coachings- en begeleidingstraject bij je thuis verloopt meestal in 5 stappen, gaande van een analyse- en kennismakingsgesprek, gevolgd door meerdere coachingsessies en de nazorg:

 

Thuiscoaching stap1: Analyse van de situatie

Een succesvol begeleidingstraject begint met een grondige analyse van de bestaande situatie. Die analyse is essentieel om de (thuis)coaching effectief te laten verlopen, met de meeste voldoening en het beste resultaat.

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck komt daarvoor langs voor een oriënterend kennismakingsgesprek, bij je thuis of op je werkplek. Dit gesprek duurt 1 tot 1 ½ uur.

 

Doel van het intakegesprek

 • kennismaking
 • analyse van de huidige situatie, met duiding van de ‘organisatie-knopen’ en de prioriteiten zodat een effectief coachingtraject kan aangevat worden
 • knelpunten benoemen en diagnose stellen
 • inschatten van de tijd die nodig is om tot de gewenste situatie te komen
 • vastleggen van de prioriteiten voor het coachingtraject
 • bespreking van de aanpak

 

Kostprijs intakegesprek

Thuiscoaching:

 • Het ereloon voor het intake- en analysegesprek bedraagt 60 euro (inclusief BTW, exclusief reiskosten).
 • Op basis van het kennismakingsgesprek stelt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck een gedetailleerd plan van aanpak voor je op (zie Stap 2: offerte).

Thuiscoaching stap 2: Plan van aanpak en offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek en jouw wensen stelt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck meestal een gedetailleerd plan van aanpak op, inclusief een correcte en overzichtelijke prijsofferte, met daarin:

 • een gedetailleerd stappenplan
 • omschrijving, duur
 • ereloon van de opdracht

 

Dit plan van aanpak en deze prijsofferte verplichten je tot niets.

Thuiscoaching stap 3: Aan de slag

Na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte, komt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck bij je thuis langs voor het coaching- en begeleidingstraject.

 

Je gaat sàmen met haar aan de slag, voor één of meerdere sessies. Er wordt intensief gewerkt, op basis van jouw wensen en vaardigheden. Met positieve ingesteldheid en opbouwend.

 

In je thuisomgeving ligt de focus van de begeleidingsessies onder meer op deze handelingen:

 • nieuwe goede gewoontes en routines instellen
 • tijd(sindeling) optimaliseren
 • gezinsplanning optimaliseren
 • opruimen en ordenen
 • wegdoen van spullen
 • spullen een vaste en logische plaats geven
 • persoonlijke administratie ordenen en structureren
 • overzicht krijgen op het gezinsbudget
 • (opnieuw) structuur brengen en comfortabeler leren functioneren bij ADD en ADHD,  bij  burn-out of zware ziekte, echtscheiding, na het overlijden van een dierbare
 • bewaken van je persoonlijke energie
 • persoonlijke coaching zodat je niet meer hervalt in je oude, meestal minder efficiënte, gewoontes

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck werkt:

 • op maat
 • planmatig en doelgericht
 • met respect voor mensen, privacy en spullen
 • zonder oordeel
 • enthousiasmerend en inspirerend
 • zeer discreet

 

Kostprijs coaching:

Plus Organizing® rekent een uurtarief en reiskosten aan. Omdat elke situatie en ieder coachingtraject verschillend is, stelt Sara Van Wesenbeeck voor jou een offerte op maat op. Je vindt de offerte terug in het plan van aanpak.

Thuiscoaching stap 4: Afronding en nazorg

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck besteedt veel aandacht aan de nazorg. Dat geeft jou de kans om je nieuwe vaardigheden met succes te integreren en toe te passen in je leven en werk.

 

Na het begeleidingstraject volgt:

 • een telefonisch gesprek: na enkele weken worden je ervaringen en vorderingen aan de telefoon besproken, aangevuld met suggesties voor de toekomst.

 

Indien nodig wordt er bijgestuurd of kunnen er nog één of meerdere aanvullende sessies volgen.

 

Dit vertelden coachees van Sara Van Wesenbeeck na het afronden van een thuiscoachingstraject:

 • “Het was een verrijking om je aanpak te leren kennen. Ik heb nu elke dag weer een positief gevoel. Dat je haalbare doelen en een positieve visie voorop stelde, was voor mij interessant.”
 • “Na de coaching- en opruimsessies met jou voel mij echt veel opgeruimder in mijn hoofd, en dat is voor mij de grootste bonus!”
 • “Ik ben heel erg blij met de coachingsessies die ik van jou gehad heb. Voor het eerst in 10 jaar heb ik het idee dat het onder controle is, en voor het eerst in mijn hele leven ongeveer, zonder veel getwijfel, dingen weggegooid. Zalig. En het is ook in mezelf veranderd: geen nodeloos gehamster meer. Ik ben dus een zeer tevreden klant!”
 • Lees nog meer reacties van Sara’s coachees (in de thuisomgeving en op het werk)…

Thuiscoaching stap 5: onderhouden van de nieuwe situatie

Na de afronding van het begeleidingstraject ga je op eigen vleugels vliegen.

 

Wie er toch behoefte aan heeft, kan extra advies en ondersteuning krijgen: dat gebeurt via mail, tot één maand na het beëindigen van het begeleidingstraject. Deze dienst is gratis.