Zakelijke coaching stap 4: het coachingstraject

De coachee stapt nu in het veranderings- en ontwikkelingstraject op weg naar het bereiken en bestendigen van nieuwe doelen. Daarbij wordt hij of zij bijgestaan door life & business coach Sara Van Wesenbeeck.

 

Life & business coach Sara Van Wesenbeeck faciliteert het proces met kennis van zaken en richt zich daarbij op het in beweging zetten, begeleiden en motiveren van de coachee zodat die met succes zijn doelen kan bereiken.

 

De inhoud van de coachingsessies is vertrouwelijk en blijft tussen coach en coachee. Sara Van Wesenbeeck rapporteert enkel over het verloop van de coachingsessies en de gemaakte afspraken, niet over de inhoud van de sessies.