Werkt Sara Van Wesenbeeck op dezelfde manier als de opruimprogramma’s op televisie?

Een televisieprogramma streeft ernaar om het ware leven weer te geven, maar wat je ziet is vaak het resultaat van veel knip- en plakwerk. Hierdoor kun je een vertekend beeld krijgen van hoe het in werkelijkheid verloopt. Laat je hierdoor dus niet (mis)leiden.

 

Je zult in de werkwijze van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck tijdens een thuiscoaching af en toe wel elementen uit de televisieprogramma’s herkennen.

 

Sara streeft in de eerste plaats naar een succesvol veranderings- en begeleidingstraject. Op jouw maat, op basis van jouw noden en wensen, vaardigheden en draagkracht. Positief en opbouwend.

 

Een coachings- en begeleidingstraject gaat om meer dan opruimen of ordenen. De focus ligt op het introduceren en verankeren van nieuwe routines, goede gewoontes en vaardigheden die je leven en werk aangenamer en kwaliteitsvoller maken, die tijdswinst opleveren en je leven vereenvoudigen.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck besteedt veel aandacht aan de nazorg: verloopt alles naar wens, welke vorderingen heb je gemaakt, waar heb je bijsturing of bijkomend advies nodig.

 

Sara Van Wesenbeeck spreekt nooit een oordeel uit en werkt met respect voor jou, je privacy en je spullen. Ze werkt doelgericht, enthousiasmerend en discreet.