Wat moet professional organizer Sara Van Wesenbeeck over mij weten?

Het contact met life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck is heel persoonlijk. Dat maakt nu eenmaal deel uit van de werkwijze.

 

Sara Van Wesenbeeck werkt op maat, op basis van jouw wensen en vaardigheden. Om die reden zal ze veel vragen stellen. De vragen kunnen gaan over je manier van leven en werken, over je wensen en doelen, maar ook over wat je tot nu toe belemmerd heeft om je doelen te realiseren of orde op zaken te krijgen of te houden.

 

Dit heeft niets te maken met ongezonde nieuwsgierigheid, maar het geeft inzicht in je situatie. Zo kan een passend plan van aanpak worden ontwikkeld en kan er gewerkt worden aan een succesvol begeleidingstraject.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck gaat altijd zeer discreet te werk. Alle informatie die ze krijgt tijdens het begeleidingstraject blijft vertrouwelijk en wordt nooit doorgegeven aan derden.

 

Sara spreekt geen oordeel uit en werkt met respect voor mensen, voor je privacy en je spullen.