Werken aan rust en evenwicht in je thuisomgeving

 

Je coach Sara Van WesenbeeckPlus Organizing® en Sara Van Wesenbeeck coachen en begeleiden je bij het creëren van een leven met minder stress, meer grip op je tijd, spullen, leven en werk, meer evenwicht en meer (kwali)tijd, zowel thuis als in je werksituatie.

 

Je wordt daarbij met kennis van zaken gecoacht door gecertificeerd professional & personal organizer Sara Van Wesenbeeck en haar deskundige team.

 

Sara is expert in het vereenvoudigen en optimaliseren van je leven. Onder haar deskundige begeleiding breng je structuur aan in je leven en werk. Je vindt (opnieuw) rust, overzicht, structuur, tijd, ruimte en evenwicht. Zo word je (eindelijk) weer regisseur van je leven.

 

Sara coacht je bij het integreren en duurzaam verankeren van ‘goede gewoontes’ die je een betere levenskwaliteit brengen.

 

Sara gaat samen met jou aan de slag, via een begeleidingstraject dat uit meerdere stappen bestaat.

 

 

DOEL VAN DE THUISCOACHING

 

Het doel is de complexiteit van je omgeving beter kunnen hanteren en een leven creëren met minder stress, meer overzicht en meer tijd voor datgene wat er echt toe doet. Bovendien verhoog je je welzijn en levenskwaliteit, onder meer door:

 • Efficiënter en effectiever te leren omgaan met je tijd, spullen, papierwerk, ruimte en situaties.
 • Het integreren (en leren vasthouden!) van nieuwe ‘goede gewoontes’, vaardigheden en routines in je leven.
 • Rust en ruimte in je hoofd en omgeving te creëren.
 • (Eindelijk) regisseur te worden van je eigen tijd, leven en werk.

 

 

WERKWIJZE IN DE THUISSITUATIE

 

Wie met Plus Organizing® in zee gaat, wordt begeleid door ervaren en gecertificeerd professional organizer, life & business coach en auteur Sara Van Wesenbeeck of door een van Sara’s teamleden, stuk voor stuk ervaren professional organizers.

 

Sara is je persoonlijke coach, geeft deskundige begeleiding, advies en ondersteuning. Ze steekt waar nodig ook samen met jou de handen uit de mouwen.

 

Dat gebeurt via een (kort of wat langer) begeleidingstraject dat uit meerdere stappen bestaat: van kennismakingsgesprek, over een persoonlijk coachingstraject tot uitgebreide nazorg.

 

 

HOE?

 

Professional organizer en life & business coach Sara Van Wesenbeeck en haar team werken altijd:

 • op maat
 • vanuit jouw vaardigheden en draagkracht
 • met respect voor mensen, privacy en spullen
 • zonder oordeel
 • planmatig en doelgericht
 • flexibel
 • creatief
 • enthousiasmerend en inspirerend
 • zeer discreet

 

 

WAT MAG JE VERWACHTEN NA EEN BEGELEIDINGSTRAJECT?

 

In je thuissituatie kan dit het resultaat zijn van een begeleidingstraject:

 • eindelijk weer ‘bij’ zijn met alles
 • een huis met ruimte, overzicht en orde in je spullen
 • nooit meer moeten zoeken naar spullen en documenten
 • je post en persoonlijke administratie eenvoudig en snel kunnen verwerken
 • een goeddraaiende agenda voor jou en je gezin
 • een omgeving die rust uitstraalt
 • een rustige start van de dag voor jou en je gezin
 • een stressloze verhuis
 • (in)zicht op je inkomsten en uitgaven
 • in staat zijn om het organiseren en structureren van je huishouden vlotter en efficiënter uit te voeren
 • een mooie balans tussen je privéleven en je werk
 • meer energie en rust in je hoofd
 • eindelijk (kwali)tijd voor je gezin en voor jezelf!

 

En bovenal kun je na een begeleidingstraject zelf verder aan de slag.

 

 

CONTACT

 

Ben je op zoek naar een leven met minder stress, meer overzicht, evenwicht en meer kwali-tijd? Naar een betere worklife-balans? Naar meer rust in je hoofd? Naar een betere levenskwaliteit?

 

Maak van dit jaar je beste ooit en contacteer life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck om dit samen met jou met succes en duurzaam te realiseren.

 

In een kennismakingsgesprek (aan de telefoon) geeft Sara met plezier een antwoord op al je vragen (dit is uiteraard gratis):

 • Bel Sara Van Wesenbeeck op +32 (0)470 52 70 52