Thuiscoaching stap 3: Aan de slag

Na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte, komt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck bij je thuis langs voor het coaching- en begeleidingstraject.

 

Je gaat sàmen met haar aan de slag, voor één of meerdere sessies. Er wordt intensief gewerkt, op basis van jouw wensen en vaardigheden. Met positieve ingesteldheid en opbouwend.

 

In je thuisomgeving ligt de focus van de begeleidingsessies onder meer op deze handelingen:

 • nieuwe goede gewoontes en routines instellen
 • tijd(sindeling) optimaliseren
 • gezinsplanning optimaliseren
 • opruimen en ordenen
 • wegdoen van spullen
 • spullen een vaste en logische plaats geven
 • persoonlijke administratie ordenen en structureren
 • overzicht krijgen op het gezinsbudget
 • (opnieuw) structuur brengen en comfortabeler leren functioneren bij ADD en ADHD,  bij  burn-out of zware ziekte, echtscheiding, na het overlijden van een dierbare
 • bewaken van je persoonlijke energie
 • persoonlijke coaching zodat je niet meer hervalt in je oude, meestal minder efficiënte, gewoontes

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck werkt:

 • op maat
 • planmatig en doelgericht
 • met respect voor mensen, privacy en spullen
 • zonder oordeel
 • enthousiasmerend en inspirerend
 • zeer discreet

 

Kostprijs coaching:

Plus Organizing® rekent een uurtarief en reiskosten aan. Omdat elke situatie en ieder coachingtraject verschillend is, stelt Sara Van Wesenbeeck voor jou een offerte op maat op. Je vindt de offerte terug in het plan van aanpak.